Hjem

Deltag i kompetenceudviklingsforløb til øget beskæftigelsesfaglighed på integrationsområdet

De første ledere og medarbejdere i kommunernes integrationsafdelinger samt deres samarbejdspartnere kan allerede fra november få specialdesignet viden til at nyudvikle beskæftigelsesfagligheden i deres virksomhedsnære integrationsindsats. Det sker på kompetenceudviklingsforløbet IPA – Integration På Arbejdsmarkedet, som udbydes i alt 19 gange i løbet af det næste år.

IPA udvikles og leveres af KL og LG Insight med Integrationsnet, Pluss og Mploy som underleverandører. Kompetenceudviklingsforløbet består af et forforløb og 2x2 kursusdage, med en mellemliggende praktisk hjemmeopgave og en opfølgning, som skal bidrage til at sikre, at deltagerne får indarbejdet de nye metoder og værktøjer i deres daglige arbejde.

Det lokale arbejdsmarked er afsættet for udviklingsforløbet

Konkret viden om jobmuligheder på det lokale og regionale arbejdsmarked forankret i den enkelte kommunes aktuelle indsatser og mål er den virkelighedsnære ramme for forløbet. Det er således med afsæt i den enkelte deltagers egen praksis, at den beskæftigelsesfaglige viden, metoder og værktøjer sættes i spil.

Deltagerne får kompetencer til at mestre en tydelig beskæftigelsesfaglighed i deres daglige arbejde. De får ud over et styrket videns- og metodegrundlag konkrete værktøjer til det opsøgende virksomhedssamarbejde, jobrådgivningen og kontaktforløbet med både borgere og virksomheder. 

De deltagende kommuners integrationsafdelinger får skabt et fælles vidensgrundlag og en fælles kompetencetilegnelse, ligesom de efterfølgende får omsat og anvendt den viden og de værktøjer, de tilegner sig i forløbet, i deres daglige arbejde til gavn for dem selv, kommunen, borgerne og virksomhederne.

IPA er delvist finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Derfor kan deltagergebyret holdes på 2.000 kr., ekskl. moms for ansatte i kommunerne og 5.000 kr., ekskl. moms for kommunens eksterne samarbejdspartnere på integrationsområdet.

Se mere om IPA og tilmeld dig direkte på COK’s hjemmeside HER

Jeg håber, vi ses.