Hjem

Det rigtige bestyrelseshold giver ledelseskraft og baner vejen for et større ledelsesrum

I regi af ”Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser” har Pluss sammen med partnerne i EY og Horten netop udgivet tidsskrift nr. 33 med overskriften: Opstart af ny bestyrelsesperiode. Hent Tidsskriftet HER. Se den hurtige udgave i overbliksform i det nyhedsbrev, vi har sendt til abonnenterne af Dagens Dagsorden HER

Tidsskriftet belyser gennem interviewartikler med repræsentanter for de udpegende organisationer, hvordan de tilrettelægger deres udpegning og ikke mindst deres holdninger til at gå i dialog med institutionerne om at udpege repræsentanter, som konkret matcher kompetencebehovet for den kommende periode. Ligeledes præsenterer 11 bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer deres planer for at støtte op om en hurtig og smidig overgang til næste periode med fokus på bestyrelsesuddannelser.

Hertil kommer ekspertartikler om bl.a. at skabe de økonomiske overblik inden en ny bestyrelsesperiode og bestyrelsens juridiske ansvar for at skabe sig et sådant overblik. 

Kompetente handlekraftige bestyrelser er afgørende for styring af hele sektoren

Vi har sat fokus på dette tema, fordi der snart er skiftedag i de fleste offentlige bestyrelser. Der ligger en stor opgave forude ikke blot i de enkelte bestyrelser men i at vende hele styringensparadigmet, som  bl.a. det helt aktuelle Bestyrelsesbarometer 2017 viser behov for. I dag foregår politikudviklingen i centraladministrationens top og i Folketinget. Embedsmænd udtænker metoder til at styre adfærden i decentrale enheder, som man ikke har instruksionsbeføjelser overfor – gjort i den bedste mening, men det er blevet (for meget) top-down-styring med brug af data, indrapporteringer, tilsyn, benchmarks mv. Skal bestyrelserne tilkæmpe sig et større ledelsesrum til at finde lokale løsninger til den virkelighed, de møder, skal de mere offensivt vise, at præsterer.

Kompetente og effektive bestyrelseshold er således ikke kun vigtigt for institutionen/selskabets ledelseskraft i næste bestyrelsesperiode, det er forudsætningen for nødvendigt ledelsesrum i fremtiden.

God læselyst