Hjem

Dialog om klasseledelse med QTI

27. januar deltog ledere fra Niels Brocks fire gymnasier i København i den første del af et skræddersyet certificeringskursus i QTI-værktøjet. Lederne er gået sammen for at professionalisere arbejdet med klasseledelse på deres skoler med et værktøj, som skal styrke dialogen om klasseledelse. QTI er blevet valgt, da det bygger på solid forskning og samtidig er et konkret og håndgribeligt dialogredskab.

Udfordringerne for undervisere vokser, og der er behov for nye redskaber, som kan klæde underviserne på til at udvikle, justere og differentiere deres undervisning. QTI giver et systematisk datagrundlag, og det åbner ligeledes muligheder for en konstruktiv dialog om klasseledelse, som kan være vanskelige, fordi klasseledelse hidtil ikke har været noget, lærere har haft et professionelt sprog for at tale om. Især tydelig kommunikation og rammesætning kan gøre det muligt at udvikle klasseledelsen.

God klasseledelse skaber engagement og motivation hos eleverne og dermed forudsætninger for fagligt udbytte. Lederne fra Niels Brock sætter nu en udviklingsproces i gang, og igennem et skræddersyet certificeringskursus er aktiv træning og refleksion sat i spil.

Med sig tilbage på gymnasierne fik lederne en konkret handlingsplan for, hvordan det nye værktøj skal igangsættes. Lederne mødes igen i starten af marts til anden del af certificeringskurset, hvor seniorrådgiver Dorte Ågård fra Ålborg universitet og chefkonsulent Ole Bisleth fra Pluss Leadership følger op og videreudvikler QTI-, klasseledelse- og feedbackredskaberne.

Er du blevet nysgerrig, kan du læse endnu mere om QTI på www.QTI.dk. Tilmelding til næste certificeringskursus d. 26.-27. marts kan ske ved at kontakte Ole Bisleth på ob@pluss.dk.