Hjem

Dialogredskaber og uddannelse af unge dialogskabere skal forebygge ekstremisme og æresrelaterede konflikter

Hvordan forebygger man, at unge tiltrækkes af bander og ekstremistiske miljøer? Og hvordan hjælper man unge med at bryde ud af negativ social kontrol?

Til disse spørgsmål findes ingen enkle svar, men både nationalt og lokalt i kommunerne sættes der nu fokus på at skabe dialog og refleksion blandt unge, som del af et forebyggende arbejde. Pluss har udviklet dialogredskaber og uddannet unge dialogskabere til at facilitere dialogmøder. På dialogmøder tager de unge livtag med nogle af de emner, som er vigtige men svære at tale om - herunder fordomme, fællesskaber, familieliv, konflikter og medborgerskab.

Dialog og inkluderende fællesskaber som forebyggelse

Dialogskaberne skal skabe dialog og bidrage til at opbygge inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed for herigennem at forebygge udenforskab og styrke bevidstheden om individuelle rettigheder, pligter og vores fælles ansvar i de store og små fællesskaber, vi indgår i. Dette arbejde kræver både kompetenceudvikling og udvikling af en fælles tilgang, metode og redskaber. Pluss har som et led i en forebyggende indsats, som man også kalder den opbyggende indsats, udviklet dialogredskaber og uddannet de unge.

Forebyggelsestrekanten - Nationalt center for Ekstremisme, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (klik på trekanten for at se den i stor størrelse)

Co-creation af nye dialogredskaber

Pluss har faciliteret en co-creation proces i samarbejde med Ungdommens Rødekors og med inddragelse af eksisterende og kommende dialogskabere, fagfolk fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt en ekspertgruppe bestående af repræsentanter fra Sabaah, MinoDanmark, Forældreforeningen Baba, Sex og Samfund, Aalborg Universitet og Center for Ungdomsforskning (Cefu). Gennem processen har vi udviklet to sæt materialer til hhv Dialogkorps – om æresrelateret konflikt og social kontrol og Ung-til-ung dialogskabere.

De udviklede materialerne består af

  • Dialogmanualer med viden om temaer i kort form samt introduktion til rolle, tilgang og faciliteringsmetode
  • Værktøjskasser med konkrete øvelser og oplæg til forløb og drejebøger for dialogmøder
  • Dialogspil som ramme for dialog om de relevante temaer

Dialogskaberne er blevet uddannet i materialet gennem et hhv. 2- og 6-dages-uddannelsesforløb.

Arbejdet fortsætter i 2018 hvor Pluss yder implementeringsstøtte samt uddanner nye dialogskabere i Aalborg og Holdbæk kommune. Det er en vigtig opgave både Dialogkorps og Dialogskabere har foran sig – tag godt i mod dem!

Vil du vide mere?

Dialogkorpset

Læs mere om Dialogkorpset her:

https://www.facebook.com/Dialogkorpset/

https://www.instagram.com/dialogkorpset/?hl=da

http://uim.dk/arbejdsomrader/aeresrelaterede-konflikter-og-negativ-social-kontrol/tilbud-og-vaerktojer-til-fagfolk/vaerktojskassen

Kontakt koordinatoren i Styrelsen for International Rekruttering og International Integration; Sigrid Bacher Frederiksen:T:: 72 14 28 57; M: sbfr@siri.dk

Ung til ung dialogskabere

Dialogskaberne er tilknyttet København og Gladsaxe kommune, men kan rekvireres til at komme ud i andre kommuner også. Mind Mover er koordinatorer for begge kommuners dialogskabere, for at høre mere kan kontakt Jamil Mehdi, T: +45 51 838 555, M: kontakt@mind-mover.dk