Hjem

Direktør: Brug ni eftermiddage i 2018 til udvikling af dine lederegenskaber og dit samspil med din virksomhed – opstart 19. april

Er du ejer eller leder i en ambitiøs vækstvirksomhed med mindst fem ansatte, kan du nu deltage i Væksthus Syddanmarks forløb ‘Ledelse, Organisering & Vækst’

Vi har tilrettelagt et udviklingsforløb, hvor du lærer og får sparring til at løse nogle af dine ledelsesopgaver. Vil du med, skal du afsætte ni eftermiddage i 2018. Vi mødes kl. 14.45 og arbejder 4 timer, afbrudt af lidt mad undervejs. Vi bliver 18-20 ejere/ledere af mindre vækstvirksomheder, hvor jeg sammen med væksthuskonsulent Kathrine Gabriel er de gennemgående undervisere og sparringspartnere. Tilmelding helst inden 4. april.

I forløbet vil du udvikle dine lederegenskaber, din virksomhed og din organisation, så du får et stærkere fundament for vækst og udvikling.

Formen er tematiserede workshops, hvor vi giver faglige inputs om ledelse og forretningsudvikling samt stiller kreative opgaver med afsæt i konkrete problemstillinger fra din hverdag. I workshoppen arbejder du sammen med ledere i syddanske virksomheder, der har samme udfordringer som dig. Mellem hver workshopdag skal du løse en konkret ledelsesopgave i din virksomhed, som relaterer sig til workshoptemaet. Du bruger således ikke kun tid på at blive klogere, du får faktisk også løst nogle af dine ledelsesopgaver i forløbet. Læs deltagernes oplevelse fra en workshopdag i efteråret 2017 HER

UDBYTTE

  • Løser (nogle af) dine ledelsesopgaver
  • Får sparring og inspiration fra andre ledere
  • Skaber overblik over de ledelsesmæssige opgaver og giver værktøjer til at styre vækst
  • Lærer at fastsætte og kommunikere klare mål og rammer
  • Træner i at implementere et fælles værdigrundlag
  • Får inspiration, tips og tricks til medarbejderengagement
  • Opnår indsigt i egne styrker og udviklingspotentiale som leder.

TEMA 1: Vision, mål og værdigrundlag

Find ind til kernen af det, du ønsker at skabe, og gør det til ”fortællingen” om din virksomhed. Det giver et stærkt følgeskab hos medarbejderne, og når du rekrutterer, får du medarbejdere, som passer ind. Det er nemlig tydeligt, hvad de skal være med til at skabe.

TEMA 2: Forretningsmodel for vækst

Tydeliggør din virksomheds særlige konkurrencefordel. Med afsæt i TEMA 1 får du værktøjer til og træning i systematisk at udvikle din forretningsmodel og få dens nøglebudskaber tydeliggjort i markedet og indadtil i organisationen.

TEMA 3: Kommunikation og forandringsledelse

Bliv oplevet som en autentisk og handlekraftig leder. Med udgangspunkt i din personprofil, analyse af din virksomheds udvikling og kortlægning af dine arbejdsopgaver, får du overblikket over dine ledelsesopgaver og i forlængelse heraf tid til ledelse. Vi træner kontinuerligt dine kommunikative redskaber og færdigheder, som er det vigtigste redskab til at skabe værdifuld tilslutning til de ønsker og ambitioner, du har for din virksomhed.

TEMA 4: ORGANISERING

Få strukturen i din virksomhed til at understøtte virksomhedens vækst. Gennem en række øvelser med afsæt i din virksomhed får du redskaber og praktisk sparring til at skabe et tydeligere overblik over din virksomheds vækstressourcer og en stærkere sammenhængskraft. Som et led heri træner vi i at identificere nøglekompetencer, så du opnår større træfsikkerhed i din rekruttering. Herefter træner vi i at gennemføre ansættelsessamtaler.

Det praktiske om tid og sted

Undervisningsforløbet foregår hos Væksthus Syddanmark. Deltagerbetalingen er 8.500 kr., ekskl. moms for forløbet. Se de præcise datoer for uddannelsesforløbet og hvordan du tilmelder dig HER – tilmelding helst inden 4. april.