Hjem

Effektiviseringspres udfordrer bestyrelsernes ledelsesrum: Årets Offentlige Bestyrelseskonference 6. november i København. Tilmeld dig nu

Hør tankerne bag styringsmodellerne fra nogle af dem, der har tænkt dem – og hvordan de selv oplever konsekvenserne i deres egne bestyrelser

I regi af Dagens Dagsorden lancerer Pluss nu den syvende ’Årets Offentlige Bestyrelseskonference’. Konferencen afholdes i samarbejde med vores partnere EY og Horten og vores netværk med 14 offentlige bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer. I år belyser vi temaet: Hvordan bestyrelserne for uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og offentligt ejede forsyningsselskaber skal sætte udviklingsdagsordenen, når de samme opgaver skal løses for stadigt færre midler?

Hent konferenceprogram og tilmeld dig HER

Nytænkning om at skabe ledelsesrum i offentlige bestyrelser

Professor Nina Smith, Aarhus Universitet og fhv. formand for Favrskov Gymnasium; Anders Eldrup, fhv. departementschef og nuværende bestyrelsesformand i forsyningsvirksomheder, samt Lisbeth Knudsen, fhv. chefredaktør i Berlingske Media og nuværende bestyrelsesformand for Det Kgl. Teater indleder med oplæg om overordnede styringstanker perspektiveret til den hverdag, de møder i bestyrelseslokalerne.

Herefter sætter de Allan Søgaard Larsen, formand for ledelseskommissionen stævne i en paneldebat om at skabe et ledelsesrum for bestyrelserne inden for den økonomiske ramme fastsat af regering og folketing.

Sæt udviklingsdagsordenen i din bestyrelse

Om eftermiddagen deler vi os i tre sektoropdelte workshops: Uddannelse; Kultur og Forsyning. Vi indleder med et sektorspecifikt oplæg, hvorefter vi ved rundborde har dialog med hinanden om, hvordan vi sætter udviklingsdagsordenen i vores bestyrelser.

Viljen til at skabe resultater og et ungdommeligt løft, inden vi går hjem

Efter uddeling af prisen Årets Offentlige Bestyrelse går en ny prisvinder på podiet. Vi har nemlig indstiftet en ny pris: ”Større ledelsesrum til offentlige bestyrelser”, som kan besvares af studerende fra videregående uddannelser. Bedømmelsespanelet består af rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet; professor Steen Thomsen, CBS; professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet, samt professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet. Vi håber på at få mange kvalificerede besvarelser.

Tilmeld fire og inviter gratis en femte med

Tilmelding sker på vores tilmeldingsmodul HER. Er I fire tilmeldte fra samme institution eller virksomhed, kan I gratis invitere en femte med. På tilmeldingsmodulet kan du også se konferenceprogrammet.