Hjem

Elever udvikler deres demokratiske handlekompetencer

Kampagne sætter demokrati i praksis på skoleskemaet i grundskolen, ungdomsuddannelserne og almene voksenuddannelser. Demokratiet er ikke et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det drejer sig om et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtled”, skrev Hal Koch i 1945.

For at demokratiet kan udvikle sig, er det vigtigt, at vi sikrer, at børn og unge bliver aktive medborgere - at de besidder demokratiske handlekompetencer. For det er ikke nok, at vide en masse om demokrati, hvis man ikke også tør handle.

Demokrati under udvikling - kampagnen

Undervisningsministeriet har netop lanceret den nationale kampagne ’Demokrati under udvikling’. Kampagnen giver lærere, undervisere og pædagoger inspiration til, hvordan de får demokratiet til at leve i undervisningen, på skolen og i de lokale samfund. Kampagnen løber i hele 2018 med en særlig temauge i uge 12.

”Demokratiet opstår ikke ud af den blå luft. Demokratiske værdier som for eksempel ytringsfrihed, tolerance og medbestemmelse viderebringes fra generation til generation. Derfor skal vi gøre vores bedste for, at børn og unge får indblik i de demokratiets tanker og værdier tidligt i skolen og i foreningslivet. Det skal kampagnen være med til at støtte op om,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Pluss har stået i spidsen for et konsortium med LSP (Laboratorium for forskningsbaseret skoleledelse og pædagogisk praksis) og CeFU (Center for Ungdomsforskning) med YouGlobe og DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) som underleverandører. 

Konsortiet har udviklet samtlige inspirationsmaterialer til undervisere på grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler, produktionsskoler og almene voksenuddannelser. Materialerne blev afprøvet på en række skoler i efteråret og fik en rigtig god modtagelse – se casefilm fra afprøvningen HER

Projektleder fra Pluss Mette Christensen siger: ”Det er fagligt og personligt et utrolig meningsfyldt projekt at være en del af. Under afprøvningen af materialerne på diverse skoler og institutioner var det fantastisk at opleve de engagerede børn og unge og hvordan det gik op for dem, at de spiller en væsentlig demokratisk rolle - når de diskuterer i klassen, når de er med i en forening, når de deltager i elevrådets arbejde, når de ytrer sig på de sociale medier (med respekt for den gode debattone) osv. At give børn og unge tro på, at de kan gøre en forskel og udvikle de demokratiske handlekompetencer, der sætter dem i stand til at deltage i og videreudvikle demokratiet, er en væsentlig opgave. Jeg håber, at rigtig mange lærere, undervisere og pædagoger vil bruge materialerne til at understøtte arbejdet med udvikle fremtidens demokratiske medborgere.”

Få mere viden om ”Demokrati under udvikling”

Se pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet HER

På kampagnesitet www.demokratiunderudvikling.dk findes materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab i den faglige undervisning. Derudover findes redskaber, der kan understøtte elevernes kritiske refleksion og kompetencer til at handle demokratisk.

Materialerne kan også tilgås direkte fra EMU