Hjem

Evaluering af GreenLab Skive - Et innovativt og hurtigt voksende erhvervsfremmeinitiativ

Med GreenLab Skive er der på få år blevet etableret et grundlag for en innovativ industriel erhvervspark, der udvikler grønne løsninger på fremtidens klimaudfordringer i samarbejde med forskere og internationale virksomheder.

GreenLab Skive lever op til de første målsætninger

Evalueringen har til formål at undersøge effekter og resultater fra Erhvervsstyrelsen via initiativet Målrettet Erhvervsindsats på 8,7 mio. kr. Evalueringen viser, at GreenLab Skive på ganske få år har etableret et solidt grundlag for erhvervsparken og samtidig har formået at få virksomheder til at lokalisere sig i GreenLab Skive. Overordnet er GreenLab Skive et særdeles vellykket erhvervsfremmeinitiativ, der er lykkedes med at indfri stort set alle de opstillede målsætninger i ansøgningen til Målrettet Erhvervsindsats. Helt konkret har GreenLab Skive allerede opnået følgende resultater:

 • Etablering af fire konkrete virksomheder i erhvervsparken
 • Erfaringsudveksling med en række nationale og internationale interessenter
 • Udvikling af nye samarbejdsformer, nye forretningsmodeller og nye markeder for virksomhederne
 • Investeringer i området på langt over 1 mia. kr.
 • Skabelse af 70-100 konkrete jobs i området
 • Meromsætning i det lokale turisterhverv.

De flotte resultater medfører dog også en række høje forventninger, som det bliver en udfordring for GreenLab Skive at indfri i fremtiden.

Langsigtede potentialer – hvordan kan de indfries?

GreenLab Skive er kommet godt fra start, men står også overfor en række udfordringer. GreenLab Skive er en såkaldt ”first-mover”, hvilket sekretariatet kan udnytte til at skabe et forspring til eventuelle konkurrenter. Men positionen som first-mover betyder også, at GreenLab Skive udvikles i delvist ”ukendt land”, og der er derfor risiko for, at udviklingen går for hurtigt. En risiko er i den forbindelse, at GreenLab Skive ikke formår at have borgere og virksomheder med i loopet. Det er vigtigt, at GreenLab Skive bliver ved med at lytte til “stemmerne fra lokalområdet” i forhold til eksempelvis støj- og lugtgener og opretholder et højt informationsniveau om udviklingen i GreenLab Skive.

I evalueringen opstilles en række anbefalinger, der skal hjælpe GreenLab Skive med at indfri sine  langsigtede potentialer. Anbefalingerne lyder:

 1. Skab gode rammer for udveksling mellem GreenLab Skive og videninstitutioner i hele Danmark
 2. Skab en kompetence-symbiose
 3. Sikr at de udførende aktører har ressourcer til at løfte ambitionerne
 4. Øget fokus på at udbygge den internationale vinkel
 5. Den lokale opbakning er en stor fordel og skal fortsat dyrkes
 6. Skarp udvælgelse af nye virksomheder
 7. Symbiosen skal integreres reelt i erhvervsparken og ikke blot være en showcase.

Vil du vide mere?

Evalueringen er gennemført af Pluss i samarbejde med Efiko. Du kan læse hele evalueringen ved at downloade pdf'en her på siden.