Hjem

Forsyningssurvey 2019

Pluss og EY har for fjerde år i træk gennemført en holdningsundersøgelse blandt beslutningstagere i forsyningssektoren.

I år har der blandt andet været fokus på forsyningssektorens ønsker til en eventuel kommende forsyningsstrategi. Beslutningstagerne i branchen giver udtryk for, at især forenkling af regler og regulering, grøn omstilling, fokus på miljømæssige gevinster, høj forbrugertilfredshed samt fleksibel og aftalebaseret regulering bør være en del af en evt. kommende forsyningsstrategi.

Igen i år har vi spurgt ind til, hvad de tre vigtigste strategiske prioriteter er for selskaberne. Som de foregående år er sektorens topprioritet forsyningssikkerhed og sikker drift, dernæst lavere takster og som noget nyt er mindsket miljøbelastning den tredje højeste strategiske prioritet for beslutningstagerne i forsyningssektoren.

Du kan læse forsyningssurveyen 2019 her.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 11. juni til 3. juli 2019. Vi har spurgt 666 beslutningstagere, og lidt over 35 pct. har svaret (236). Vi er således kommet så bredt rundt, at vi vurderer, at undersøgelsens resultater tegner et dækkende billede af beslutningstagernes vurderinger og holdninger i forsyningssektoren 2019.

Med undersøgelsen vil vi bidrage til, at beslutningstagerne i forsyningsselskaberne – og alle andre med interesse i den politiske dagsorden for forsyningssektoren i Danmark – får et overblik over, dels hvordan sektorens beslutningstagere vurderer de politiske og markedsmæssige vilkår, dels hvordan de vil manøvrere nu og fremover.

Med vores årligt tilbagevendende survey kan vi præsentere et opdateret billede af de udfordringer, som forsyningssektoren møder, og de prioriteringer, som selskaberne foretager for at imødegå dem. Se resultaterne af Forsyningssurvey 2018, Forsyningssurvey 2017 og Forsyningssurvey 2016