Hjem

Giv de rigtige opgaver til en anden, så får du ledelsesrum til vækst

Gab-Guf-Gys var hjemmeopgaven for 21 ejerledere – altså om ejerlederen bruger sin tid på simple rutineopgaver (Gab), komplekse opgaver, de ikke er helt gode nok til eller ikke trives med (Gys), eller energigivende opgaver (Guf) – forud for den ottende kursusdag i Ledelse, Organisering & Vækst for syddanske ejerledere

Væksthus Syddanmark gennemfører med Pluss som operatør kursusforløbet Ledelse, Organisering & Vækst over ni eftermiddage for ejerledere, som vil udvikle sig selv som leder, sin virksomhed og sin organisation til vækst. Formen er workshops med faglige inputs om ledelse og forretningsudvikling, efterfulgt af kreative opgaver med afsæt i konkrete problemstillinger fra ejerledernes hverdag. Mellem hver kursusdag er der hjemmeopgaver, som altså på ottende kursusdag handlede om at skabe ledelsesrum til vækst.

Opgaver, som falder mellem to stole, løser ejerlederen

Aha-oplevelsen for de fleste ejerledere var, at de bruger (for meget) tid på Gab og Gys – opgaver andre med fordel kunne løse. Det resultat stod sort på hvidt, da de som hjemmeopgave havde nedskrevet hverdagens arbejdsopgaver. En refleksion, de sjældent foretager, fordi virksomhedsdriften i hverdagen presser på for hurtige løsninger.

Direktør Marianne J. Larsen, Anlægsgartner Th. Skov Larsen: ”Mine håndværkere har svært ved at forstå, at vi laver noget værdifuldt inde på kontoret. Nedskrivningen af mine arbejdsopgaver gav anledning til refleksion over den værdi, jeg skaber”. Marianne har allerede ansat en ny medarbejder til at aflaste hende, så hun får ledelsesrum til vækst.

Direktør Kim Wollesen, Cow-Welfare: “Leadership-opgaverne har det med at blive nedprioriteret i hverdagen, fordi de først giver værdi på længere sigt. Ud for ’fix it’-opgaverne kan jeg sætte flueben med det samme”. Han suppleres af direktør Peder Nørgaard, Recordit: ”Leadership er Gys. Når man som mig er specialist, er det langt tydeligere at se værdiskabelsen i at udvikle eller løse teknologiske problemstillinger”.

Erkendelse er første skridt på vejen til at skabe løsning

Gys-Guf-Gab opgaven er et eksempel på kursusrækkens praksisnære øvelser sat ind i en ledelsesteoretisk ramme. Deltagerne skulle nemlig samtidig vurdere, i hvilket omfang deres hverdag er domineret af opgaver, der kan karakteriseres som:

  • Leadership
  • Management
  • Ekspert/fix-it

Deltagerne er enige i, at deres virksomheder har behov for mere leadership i takt med, at virksomheden vokser, men hvis de hverken bruger tiden på leadership eller trives med leadership-opgaver, ja så er de selv barrieren for virksomhedens fortsatte vækst og udvikling – med mindre de ansætter en direktør.

Næste skridt på vejen er at finde en løsning, sådan som direktør Erling Sørensen, Landbrugsvikar Syd er på vej med: ”Når dagen er gået, har jeg tit tænkt på, hvad har jeg i grunden lavet i dag. Gab-Guf-Gys opgaven gjorde det klart, at jeg fejer op. Mange af disse opfejningsopgaver har jeg nu givet til en anden, og jeg er på jagt efter 2-3 medarbejdere, som i praksis kan tilrettelægge vikarernes arbejde. Arbejdsplanlægning er virkelig blevet en flaskehals med den kolossale vækst, vi har”.

Erkendelse af egen utilstrækkelige ledelseskompetence er motivet for at deltage i kurset

Succesfulde ejerledere er typisk teknologisk/teknisk dygtige (har skabet et unikt produkt) eller er rigtig gode til at sælge. I takt med at deres virksomheder vokser, stiger behovet for ledelse. Det er den erkendelse, deltagerne i Ledelse, Organisering & Vækst på forskelligvis er nået til.

Daglig leder Birgit Skovsende, HjemmeserviceSyd: ”Jeg har ingen ledelsesmæssig uddannelse og ser dette kursusforløb som en praktisk overkommelig måde at erhverve ledelsesredskaber på”.

Kim Wollesen: ”Jeg har overtaget direktørrollen efter min far, som nu koncentrerer sig om sin spidskompetence, nemlig salg og ideer til produktudvikling. Jeg er erhvervsøkonom og rigtig god til at optimere marginalerne, hvilket giver bundlinje, men jeg har ingen teoretisk ledelsesuddannelse, og jeg ved, at vi kun kan vokse, hvis vi er dygtige til ledelse. Efter jeg har meldt mig til kurset, er vækst for alvor blevet hverdag, for med højere mælkepriser har mælkeproducenterne igen fået lyst til at investere”.

Arbejdsleder Brian Gottfredsen, Ribergaard Anlægsgartnere: ”Opgaven er enkel; vi skal vokse yderligere for at kunne reducere vores afhængighed af en enkelt storkunde. Vi er allerede ledelsesmæssigt spændt for, og vi vil ikke have et mellemlederlag. Vi skal derfor lære at skabe rum til salg samtidig med, at vi styrer væksten”.

Praksisnær læring over ni eftermiddage

Kurset Ledelse, Organisering & Vækst sætter ord på ledelsesbegreber og giver gennem praktiske øvelser ejerlederen en vis træning i at bruge ledelsesredskaber på egne problemstillinger. Kurset er bygget op over fire temaer:

  • Vision
  • Strategi og mål
  • Lederprofil og værdigrundlag
  • Organisering

Selvom ejerlederne kommer fra helt forskellige brancher og størrelsesmæssigt er meget forskellige, giver det i praksis ingen udfordringer for dem at spare med hinanden. Og så er det en styrke, at deltagerne ikke kun bruger tid på at blive klogere; de får rent faktisk truffet nogle strategiske beslutninger og får løst nogle af deres ledelsesopgaver i forløbet.