Hjem

Institutionsleder for FGU Aarhus – ansøgningsfrist 29. november

For det nyoprettede FGU Aarhus søger Pluss den kommende institutionsleder

Vi søger en retningssættende institutionsleder, der med ledelse og motivation skaber følgeskab, og som tydeligt placerer institutionen i uddannelseslandskabet. Den kommende institutionsleder skal hurtigt kunne opbygge en ny organisation, hvor der med afsæt i erfaringerne med målgruppen er tænkt nyt om at løfte de unge til uddannelse og beskæftigelse.

Vi forventer, at den kommende leder

Har:

  • Erfaring med ledelse på strategisk niveau
  • Et solidt kendskab til uddannelsessektoren og ungegruppen
  • Stærke økonomiske og driftsmæssige kompetencer.

Kan:

  • Skabe og implementere en tydeligt retningsvisende strategi i samarbejde med bestyrelse, lederteam og medarbejdere
  • Opbygge et lederteam med klar rolle- og ansvarsfordeling
  • Udvikle institutionens pædagogisk-didaktiske grundlag
  • Etablere netværk med kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.
  • Lede udad og opad og kan samle de fagprofessionelle om opgaven.

Ansøg senest 29. november 2018. Hent den uddybende job- og personprofil samt søg stillingen HER

Yderligere oplysninger kan fås ved fortrolig henvendelse til:

Bestyrelsesformand Esben Kullberg, tlf. 2497 2718 eller

Chefkonsulent Bente Strøier, Pluss Leadership, tlf. 2070 6718.

Om FGU Aarhus

Institutionen bliver en af landets største med forventet 700 elever og 100-120 medarbejdere. I udgangspunktet udbydes alle tre FGU-spor på hver af de tre skoler, og der vil være pædagogisk ledelse på hver skole.

Læs Undervisningsministeriets beskrivelse af indhold og opbygning af FGU HER