Hjem

Introkursus: Kom tættere på lærernes klasseledelse med QTI–værktøjet

Baseret på 30 års international forskning har vi sammen med seniorrådgiver Dorte Ågård fra Aalborg Universitet videreudviklet og gennemtestet klasseledelsesværktøjet QTI med ledere og lærere på danske ungdomsuddannelsesinstitutioner. Nu har vi gjort QTI værktøjet tilgængeligt for alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner. 

Stærkere klasseledelse skal udvikles i et samspil mellem den enkelte lærer og vedkommendes pædagogiske leder. Det stiller krav til, at den pædagogiske leder har konstruktive feedbackværktøjer til at understøtte den enkelte lærers udvikling.

For de fleste er QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) et nyt værktøj. Det er baseret på et spørgeskema, der besvares af både lærer og elever, og det bruges som afsæt for en dialog mellem leder og lærer samt mellem lærer og elever om relationen mellem lærer og elever i klassen. 

Vi afholder nu et introduktionskursus til anvendelse af QTI tre steder i landet. Kurset giver indblik i klasseledelse og i at bruge QTI som værktøj til at udvikle klasseledelse.

Introduktionskurset foregår fra kl. 13:00 – 16:00:

  • Mandag den 28. maj: SOSU Randers, Minervavej 47, 8900 Randers
  • Onsdag den 30. maj: Pluss, Nørre Voldgade 21, 4. sal, 1358 Kbh. K
  • Tirsdag den 21. august: Nordfyns Gymnasium, Højagervej 25, 5471 Søndersø 

Tilmeldingsfrist 18. maj. Pris 475 kr.  Tilmelding på QTI hjemmeside  eller send en mail til  mig på ob@pluss.dk med dine kontaktoplysninger, antal deltagere og den kursus dag du ønsker. ​

Typisk anvendelse af QTI

  • Nye lærere: QTI kan bruges til at støtte nyuddannede eller uerfarne lærere ved, at de får feedback på deres klasseledelse, hjælp af deres leder til at reflektere over den, samt inspiration til at udvikle den i den ønskede retning
  • Udfordrende klasser: QTI kan bruges til at tage temperaturen på, hvordan samspillet er mellem lærere og elever i klasser, som ikke fungerer godt. Det kan bruges til at få inspiration til, hvilke pædagogiske indsatser man kan afprøve.   
  • Hele skolen: Man kan også vælge at lade QTI indgå som en tilbagevendende måling på klasseledelsen på skolen som et af flere evalueringsværktøjer. I første omgang for alle lærere for at se det samlede billede; derefter fx hvert år for nyansatte og hvert femte år for erfarne.