Hjem

’Job på Spil’ fik verdenspremiere i Haderslev

90 frontmedarbejdere fra Arbejdsmarked Haderslev og naboerne i Vejen, Fredericia, Vejle og Tønder delte sig i 22 hold for at dyste med hinanden i det af Pluss nyudviklede brætspil ’Job på Spil’. Spillet er et helt nyt og personligt involverende redskab til at omsætte arbejdsmarkedsmedarbejdernes forudgående uddannelse til ny egen praksis. I Haderslev betyder det en stærkere fælles praksis på tværs om at få job i fokus fra start

’Job på Spil’ bruger elementerne fra et klassisk brætspil med brikker, terninger og spørgsmålskort på linje med f.eks. Trivial Pursuit, hvor to hold spiller mod hinanden. Verdenspremieren på spillet foregik på Haderslev Handelsskole 7. september. De 90 frontmedarbejdere dystede i 1½ time om at bringe viden fra alle fagligheder i spil til at finde den hurtigste job- eller uddannelsesvej for borgerne. Se filmen om Job på Spil med indsalg fra dagen HER

Umiddelbart efter dysten fremhæver virksomhedskonsulent Pia Magrethe Beck: ”Det er både lærerigt og sjovt at sidde sammen i blandede grupper. Vi fik vores forskellige perspektiver ind i løsningen, og overraskende nok blev vi hurtigt enige om løsningen”.

Spillet er et af Pluss’ involverende redskaber i Arbejdsmarked Haderslevs strategiske forandringsprojekt ’Fælles om Job i Fokus’, hvor jobcentrets nye strategi implementeres gennem medarbejderuddannelse integreret med kulturforandring til at skabe den fælles praksis ”Sådan gør vi i Haderslev”.  Altså et klassisk ”forandringsprojekt” med helt nye virkemidler. Forandringsprojektet er medfinansieret af STAR og bliver gennemført med Pluss som udviklings- og proceskonsulenter.

Arbejdsmarkedschef Lotte Nielsen indledte heldagsarrangementet med at sige: ”Jeg bliver høj af at spille på en måde, så vi dykker dybt ned i det, hele vores indsats handler om. Sidste onsdag var vi samlet om ’Borgerrejsen’ sammen med Pluss. I dag bliver det ’Job på Spil’, som I skal være de første til at spille”.

Evidensbaseret viden om jobeffekter bliver grundlaget for adfærd og aktiviteter i Arbejdsmarked Haderslev

Forskere fra Væksthusets forskningscenter og Aalborg Universitet har i et omfattende forskningsprojekt dokumenteret, hvilke tilgange, fokus og adfærd hos arbejdsmarkedsmedarbejderne der øger jobsandsynligheden hos borgerne – de såkaldte beskæftigelsesindikatorer – og omsat dem i 10 gode leveregler.

Denne evidensbasserede viden om, hvad der virker og modvirker borgernes sandsynlighed for at få job, præsenterede forskerne for arbejdsmarkedsmedarbejderne, før de skulle spille ”Job på Spil, så spillerne var fokuserede på at omsætte den til daglig praksis i deres arbejdsområde.

Spiller sig til nye jobrettede tilgange og viden om jobcentrets rammevilkår

Nogle spørgsmål er ’Situationsskort’, som på få linjer præsenterer ’borger og situation’ i en realistisk borgersag. Det hold, som trækker Situationskortet, skal under spilmæssigt tidspres sammensætte en jobrettet indsats til borgeren. Med holdene sammensat på tværs af målgrupper og funktioner, bliver løsningen skabt med faglig viden fra de forskellige funktioner. Det tilføjer både nye dimensioner til løsningen og giver deltagerne indblik i, hvordan de hver især bidrager til at få borgeren hurtigt i job. Situationskortene er designet på baggrund af Pluss’ dybe indblik i jobcentrenes maskinrum og hverdagspraksis med de forskellige borgergrupper.

I spillernes drøftelser umiddelbart efter spillet fremhæver Ungerådgiver Katrine Olson: ”Konkurrenceelementet gjorde det nærværende og også festligt at reflektere sammen over, hvad der er de bedste jobrettede aktiviteter for borgeren”.

Andre spørgsmål er ’Faktakort’, som er paratvidensspørgsmål om arbejdsmarkedet, f.eks.: ”Hvilke af (tre nævnte) ydelsesområder var det mest ressourcekrævende i 2016?”  Paratvidensspørgsmålene sætter fokus på de rammer, som jobcentrets medarbejdere skal agere i. De komplementerer Situationskortene på indhold og giver afveksling og spænding i holddysten om at nå frem til mål.

Specialisterne får det fælles overblik over borgergrupper og ydelser

Når de borgergrupper og virksomheder, som benytter arbejdsmarkedsområdet, har behov for specialiseret service, giver det mening, at medarbejdere er specialister. Bagsiden af den medalje er en risiko for, at de ’bedste’ aktiviteter bliver overset i de konkrete sager, fordi specialisterne ikke har tilstrækkeligt kendskab til arbejdsmarkedsområdets samlede ydelsespalet eller forskellene for de forskellige borgergrupper. I Arbejdsmarked Haderslev vil man imødegå denne risiko ved bl.a. at skabe tradition for, at medarbejderne sparrer med hinanden om tværgående faglige spørgsmål, eller at man trækker en kollega fra et andet speciale med til et borgermøde. Her indgår ’Job på Spil’ som et konkret træningsredskab til at åbne specialisternes øjne for tværgående udfordringer og muligheder i jobcentrets tilgang til at være klart beskæftigelsesfaglig.

Umiddelbart efter at have spillet fortæller Ungerådgiver Mette Laursen: ”Her oplevede vi, hvordan forskellige fagligheder kan bringes i spil til at skabe en god løsning for borgeren. Det vil jeg helt sikkert bruge til f.eks. at vende en problemstilling med en kollega i konkrete borgersager”. Katrine Olson fortsætter: ”Sjovt og tankevækkende at vi ser så forskelligt på det, der konkret virker. I spillet fik vi tid til at drøfte den fælles indsats”.

Blik for gevinsterne ved jobrettede tilbud og fælles faglighed

Umiddelbart efter at have spillet, samledes spillerne igen i grupper på tværs. Her listede de på et kvarter daglige udfordringer – f.eks. afbrudte praktikforløb, udeblivelse fra borgermøder – og oplistede den tid, de ville spare i hverdagen, hvis nogle af problemerne kunne håndteres ved mere fælles praksis. Det gav en aha-oplevelse af, hvor meget ekstra tid de kunne få til at løse kerneopgaverne – hvis disse typer af daglige udfordringer bliver reduceret.

Som Ungerådgiver Mette Laursen klart formulerede det efter spillet: ”Fælles faglighed tager tid, men det virker”.