Hjem

Klasseledelse på et forskningsmæssigt grundlag med QTI

På Utrecht University leder professor Theo Wubbels et forskningsteam, som gennem 30 års international forskning har udviklet klasseledelsesværktøjet QTI baseret på styring-kontakt-modellen. QTI-værktøjet er videnskabeligt gennemtestet i Holland, Danmark og en række andre europæiske lande. Der er således videnskabelig evidens for, hvad god klasseledelse er. Og endnu vigtigere er der som et centralt element i QTI skabt et praktisk anvendeligt dialogredskab til, at den pædagogiske leder kan understøtte den enkelte lærer i at udvikle sin klasseledelse

Pluss har sammen med seniorrådgiver Dorte Ågård fra Aalborg Universitet videreudviklet og gennemtestet klasseledelsesværktøjet QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) med ledere og lærere på danske ungdomsuddannelsesinstitutioner. Udviklingsprocessen skete i tæt samarbejde med Theo Wubbels, som bl.a. deltog i en udviklingsworkshop med en række lærere og pædagogiske ledere. Det kom der en lille film ud af. Se filmen HER  Eller via forsiden på vores QTI-hjemmeside.

QTI-værktøjet er nu tilgængeligt for alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Stærkere klasseledelse skal udvikles i et samspil mellem den enkelte lærer og den pædagogiske leder. Det stiller krav til, at den pædagogiske leder har konstruktive feedbackværktøjer til at understøtte den enkelte lærers udvikling. Lige nu har 200 lærere og 4.000 elever brugt QTI til at skabe stærkere klasseledelse på danske ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner.

”En QTI-profil og det bagvedliggende QTI-spørgeskema er et virkeligt godt udgangspunkt for en samtale med nærmeste leder - når samtalen har det pædagogiske udviklingsarbejde for øje. Jeg har oplevet, hvordan en samtale om min QTI-profil i en bestemt klasse har bidraget med nye, interessante og relevante vinkler på min daglige praksis som gymnasielærer," siger lektor Bodil-Marie Gade, Horsens Statsskole.

For de fleste danske lærere og pædagogiske ledere er QTI stadig et nyt værktøj, og det er helt nyt at benytte et spørgeskema – besvares af både lærer og elever – som afsæt for en dialog mellem leder og lærer samt mellem lærer og elever om relationen mellem lærer og elever i klassen. 

Derfor afholder vi et tre-timers introduktionskursus til anvendelse af QTI. Kurset afholdes:

  • Mandag den 28. maj: SOSU Randers, Minervavej 47, 8900 Randers
  • Onsdag den 30. maj: Pluss, Nørre Voldgade 21, 4. sal, 1358 Kbh. K
  • Tirsdag den 21. august: Nordfyns Gymnasium, Højagervej 25, 5471 Søndersø 

Tilmeldingsfrist 18. maj. Pris 475 kr.  Tilmelding på QTI hjemmeside  eller send en mail til mig på ob@pluss.dk med dine kontaktoplysninger, antal deltagere og den kursus dag du ønsker. 

Typisk anvendelse af QTI

  • Nye lærere: QTI kan bruges til at støtte nyuddannede eller uerfarne lærere ved, at de får feedback på deres klasseledelse, hjælp af deres leder til at reflektere over den, samt inspiration til at udvikle den i den ønskede retning
  • Udfordrende klasser: QTI kan bruges til at tage temperaturen på, hvordan samspillet er mellem lærere og elever i klasser, som ikke fungerer godt. Det kan bruges til at få inspiration til, hvilke pædagogiske indsatser man kan afprøve.   
  • Hele skolen: Man kan også vælge at lade QTI indgå som en tilbagevendende måling på klasseledelsen på skolen som et af flere evalueringsværktøjer. I første omgang for alle lærere for at se det samlede billede; derefter fx hvert år for nyansatte og hvert femte år for erfarne.