Hjem

Klynge-analysemodel viser indsatser til fortsat vækst i robotklyngen

Den fynske robotklynge er i rivende udvikling. For at sikre fortsat vækst har Region Syddanmark ønsket dybere indsigt i klyngens dynamik og økosystem, viden om den aktuelle situation samt anbefalinger til, hvordan offentlige aktører bedst kan understøtte den fortsatte udvikling. I løsning af opgaven har Pluss udviklet en klynge-analysemodel, som udpeger de vigtigste indsatsområder og giver konkrete anbefalinger til at stimulere dynamikken i klyngen

Den nye klynge-analysemodel bygger videre på eksisterende analysemodeller. Modeludviklingen er et spinoff af – og testet på – den omfattende analyse af den fynske robotklynge, som Pluss har gennemført i samarbejde med klyngeforskere fra Syddansk Universitet. Resultatet af analysen er en indsigt i og en aktuel status på den fynske robotklynge, der giver grundlag for prioritering og handling. Analysemodellen kan overføres på andre klynger og deres økosystemer. Hermed kan klynge-analysemodellen skabe grundlag for at understøtte den konsolidering af klyngelandskabet, som forenklingsreformen af erhvervsfremmesystemet lægger op til.

”Med den nye analysemodel kan vi lave nuancerede studier af nye og eksisterende klyngedannelser og udpege de områder, hvor der er særligt behov for strategisk fokus og politisk handling,” siger partner Stefan Brendstrup, Pluss, der er ansvarlig for analysen.

Analysen har vist, at robotklyngen er en meget stærk klynge. Den stærke koncentration omkring Odense har været afgørende for udviklingen af den dynamik, der hidtil har trukket udviklingen. Hvor koncentrationen var afgørende i udviklingen af klyngen, kan det nu blive en begrænsning for dens fortsatte udvikling. Klyngen vil helt sikkert blive udfordret på dens afgrænsning og relative lukkethed i de kommende år i forhold til at sikre det tilstrækkelige ressourcegrundlag.

Det er spændende at analysere sig frem til forudsætningerne for at kunne fastholde dynamikken på de eksisterende vilkår, og så samtidigt have blik for, om de bærende strukturer og den tæthed i relationerne, der har skabt succesen, vil kunne fastholdes på trods af politiske ønsker om national udbredelse af klyngen. Pluss og SDUs analyseteam tror og håber, at det kan lade sig gøre. Med afsæt i den nye analysemodel giver de anbefalinger til syv indsatsområder, som det nu er op til aktørerne på området at gribe og arbejde videre med.

Se analysen af den fynske robotklynge HER