Hjem

Kom sikkert fra land og giv flyvehøjde til de nye FGU’er

Når lederne af de 27 nye FGU’er tiltræder en måned eller to inde i det nye år, har de under et halvt år til – sammen med deres bestyrelse og ledergruppe – at få institutionens strategi, ledelse, governance, organisation, administration og styringssystemer på plads. Samtidig med dette skal uddannelsestilbuddet til de unge udvikles. Og processen med at samle medarbejdere med forskellige pædagogiske kompetencer og kulturer skal forberedes. Dette er en kæmpe opgave, og den kræver mange og helt andre kompetencer, end det at lede institutionen i en driftsfase.

Pluss har udviklet en rådgivningspakke, hvor ledelsen får sparring og hjælp til at få organisationen på plads, så institutionen er klar til at løfte opgaven fra sommeren 2019.

Vores startpakke tilpasses det lokale behov og omfatter:

  • Et kort og målrettet visions- og strategiforløb med de nye bestyrelser og ledelser
  • Fastlæggelse af organisation, roller og opgavevaretagelse
  • ’Kom godt i gang med den nye bestyrelse’ – bestyrelsespakke med årshjul og forretningsorden mv.
  • Udvikling af ledergruppen med afsæt i et fælles ledelsesgrundlag
  • Etablering af en fælles kultur – på vej mod professionelle læringsfællesskaber.

Med startpakken får institutionen hjælp til at komme sikkert fra land og få flyvehøjde.

Træk på erfaringerne fra andre FGU’er og hele uddannelsesområdet

Pluss har indsigt i og erfaring med de organisatoriske, ledelsesmæssige og pædagogisk-didaktiske udfordringer på uddannelsesområdet. Vi har bl.a. gennemført strategiudviklingsforløb og bestyrelsesevalueringer på ca. 50 uddannelsesinstitutioner. Aktuelt gennemfører vi LIP (Ledelsesudvikling i Praksis) på samtlige danske erhvervsskoler. Og vi har sammen med forskere på Aalborg Universitet udviklet QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) til at understøtte den enkelte lærers undervisning – anvendt på mere end 50 uddannelsesinstitutioner de sidste to år.

Pluss assisterer aktuelt FGU’er i 20 kommuner med rekruttering af de nye institutionsledere. Se de aktuelle stillingsopslag på www.pluss.dk

Chefkonsulent Bente Strøier er vores ankerperson på FGU-området. I løsningen af de enkelte opgaver inddrager hun de relevante ressourcepersoner i Pluss, så vi stiller med det bedste hold. Kontakt Bente på 2070 6718 eller bs@pluss.dk