Hjem

Kritisk Ven skaber grundlag for læring og dokumentation for effekt

Mere eksport, højere vækst, mindre frafald, færre unge hjemløse… eksempler på langsigtede mål for de mange, mange indsatser, der hvert år igangsættes. Ofte tilkaldes evaluator, når indsatsen nærmer sig sin afslutning og effekten skal dokumenteres. Men det er en ringe udnyttelse af evaluator. Ofte kan evaluator skabe meget større værdi ved at være med undervejs, give feedback til projektledelsen om indsatsens virkning og samtidigt skabe troværdig dokumentation for indsatsens effekt – kort sagt være indsatsens kritiske ven.

Vi leder alt for ofte efter effekter under gadelampen, selvom vi ved, at de rigtige effekter findes et sted ude i mørket”. Sådan indledte partner, Stefan Brendstrup, Pluss sit oplæg om erfaringer med Kritisk Ven på Dansk Evaluerings Selskabs Årskonference. Han var både oplægsholder og en af de 200 evaluatorer fra alle sektorer, interne som eksterne, der for nylig var samlet for at drøfte behovet for at udvikle nye veje i evalueringslandskabet. Hans oplæg affødte en livlig spørgelyst blandt deltagerne om såvel det principielle i, at evaluator stiller sin viden til rådighed for projektleder undervejs, som det praktiske – hvordan gør man det så i virkeligheden? Hvad siger opdragsgiver? Og hvad siger projektleder?

Stefan Brendstrups indledning refererer til den kendte Storm P.-stribe fra 1913, hvor en mand har tabt sin nøgle i en mørk gade. I stedet for at lede efter nøglen, hvor han tabte den, søger han under gadelygten langt derfra, for som han siger ”her er langt bedre lys”.  Som evaluatorer er det vores kollektive ansvar at rådgive vores opdragsgivere om muligheder og begrænsninger knyttet til forskellige måder at gennemføre evalueringer. Herunder ikke forledes til at tro, at alle effekter er at finde i det klare lys under gadelygten, eller at effekter fundet her nødvendigvis kan forbindes klart til den undersøgte indsats. Og omvendt pege på mulighederne for at søge i mørket, hvor vi ved, at mange effekter forbliver usete, hvorved vi mister muligheder for at skabe grundlag for læring og evt. justeringer af indsatsen.

Kritisk Ven skal tænkes ind fra starten

Det er god latin, at evaluator ikke må være en del af det projekt, hun evaluerer. Men dels kan data ofte med fordel indsamles løbende, dels efterspørger projektledere ofte feedback på virkningen af deres indsatser, så de kan overveje justeringer og dermed øge sandsynligheden for at lykkes. I tilgift kan dokumentationen for indsatsens virkning ofte samtidig styrkes. Det er rationalet bag Kritisk Ven, og tænker man det ind, allerede når man designer sit projekt, slipper man for ved projektets afslutning alene at kunne lede efter effekterne under gadelygten. Det er dog vigtigt, at evaluator ikke bliver rådgiver eller skal evaluere egne anbefalinger. Kritisk Ven observerer og giver feedback, projektledelsen træffer beslutning om evt. justeringer. Og alle evaluatorer påvirker i øvrigt det, de evaluerer. Det problem løses ikke ved først at gå i gang, når indsatsen nærmer sig sin afslutning.

Pluss er Kritisk Ven i praksis

Pluss er med 14 igangværende evalueringer en betydelig spiller på evalueringsmarkedet, og Stefan Brendstrup har været blandt de første til at erkende behovet for at udvikle evalueringstilgange, der ikke mindst passer til de mange projekter, der rummer et betydeligt element af udvikling, og hvor et væsentligt resultat er nye indsigter i, hvordan de anvendte metoder og værktøjer virker på en given målgruppe i en given kontekst. Altså indsatser, der baner vejen for efterfølgende effektive indsatser – i det samme eller i efterfølgende projekter. Det handler om at erkende, at vi ofte handler på usikkert grundlag, og at der er gevinster at hente for os alle sammen, hvis viden og indsigt opbygges mere systematisk, end det ofte sker i dag.

Hent Stefan Brendstrups PP fra konferencen HER