Hjem

Når businessplanen bliver digital, bliver den brugt til vækst

”Jeg kommer helt sikkert til at genåbne min SWOT og BMC flere gange, når jeg har afsluttet dette kursusforløb. Det digitale format er rigtig godt til at spole filmen baglæns til, hvorfor var det nu lige, at min vækstplan kom til at se sådan ud. Jeg vil givet rette til i det, så det hele tiden kommer til at passe til mine udfordringer, og så er det et rigtig godt værktøj til at kunne involvere min leder i, hvordan vi sammen skal udvikle virksomheden,” siger direktør Morten Sparvath fra anlægsgartnervirksomheden Sparvath.

Morten Sparvath er en af de 16 syddanske SMV-ejerledere, der i Pluss’ og Væksthus Syddanmarks kursusforløb LOV (Ledelse – Organisation – Vækst) samles 9 gange hen over vinteren i 4 timers workshops. Her midtvejs i forløbet har deltagerne sat vækstmål for deres virksomheder. Nu er de ved at få teoretisk ledelsesviden, og de træner i at bruge den til i at få medarbejderne til at stemple ind på deres vækstplan. Som noget helt nyt er de digitaliserede redskaber som Business Model Canvas og SWOT fuldt integreret i en digital portfolio, hvor også vision, værdier, forretning mål, etc. indgår, så de selv og deres ledelsespartnere kontinuerligt kan skrive i dem – altså et dynamisk udviklingsværktøj, der kan tilpasses virksomhedernes aktuelle situation. Når der samtidig kun er ét dokument, som er tilgængeligt, uanset hvor i verden de er, øges chancen for, at det bliver brugt.

Ejerlederne er fuldt fortrolige med digitale redskaber

Digitalt er som udgangspunkt bedre end papir, det er måske endda forventeligt i dag,” siger direktør Ronni Haastrup Madsen, Uptime Development A/S. Han har tilmeldt sig LOV, fordi han ønsker at få strategi til at fylde langt mere i sin virksomhed.

Ronni Haastrup hyrede sidste år en forretningsudvikler til at udvikle en strategi for virksomheden. Det var rigtig dumt, for der outsourcede han netop det, han selv synes er sjovt. I dag har han skabt sig arbejdsmæssig plads til at kunne bruge tid på forretningsudvikling, og med et nyligt delvist salg af sin virksomhed til en intelligent international kapitalfond har han også fået internationale ledelsespartnere at udvikle virksomheden sammen med. I dag er Ronni Haastrup direktør for de danske aktiviteter.

Jeg skriver på dansk i det digitale udviklingsmodul. Med en Google translate og lidt tilpasning kan det hurtigt konverteres til engelsk, så mine partnere i Estland kan læse med,” siger Ronni Haastrup.

Om indholdet i LOV siger Ronni Haastrup: ”Det teoretiske begrebsapparat på kurset giver helt nye briller til at se på virksomheden og dermed mulighed for at lave helt andre greb for at vokse. Mange ledelsesbegreber kender jeg isoleret, men her bliver de sat sammen. Når ledelse så kobles til en sammenhængende vækstplan, giver det noget. Flere af de ledelsesgreb, jeg hidtil intuitivt har gjort med succes, kan jeg nu se i en større teoretisk ramme, og dermed forstår jeg, hvorfor de virkede – det er lidt af en aha-oplevelse.”

Businessplanen visualiserer sig mens man skriver

Den digitale platform er meget brugervenlig. Boksene, jeg skriver i, udvider sig af sig selv. Og bliver man klogere undervejs, så retter man bare til. Mens jeg skriver, kan jeg se de andre bokse og dermed se, hvordan skabelonen for min forretningsmodel gradvist bliver til min forretningsplan,” siger direktør André Jensen, AB Jensen Maskinfabrik A/S og fortsætter: ”De ledelsesbegreber, vi får præsenteret, er velkendte, men jeg har ikke brugt dem i praksis – altså anvendt den teoretiske viden til at udvikle min ledelseskapacitet til at nå mine mål. Det er det afgørende nye for mig”.

Branchemix øger alle deltageres udbytte

At samle ejerledere på tværs af brancher som her i LOV, hvor der f.eks. er en anlægsgartner, IT-virksomheder, et apotek og maskinfabrikker, er en enorm styrke.

Når vi er sammen på tværs, får vi skrællet brancheselvforståelsen væk om alt det, der ikke kan lade sig gøre i vores branche. Da vores ledelsesudviklingsproblemstillinger stort set er de samme på tværs, kan vi lære af hinanden,” siger André Jensen.

LOV gør viden til løsninger

Kursusforløbet LOV er tematiserede workshops, hvor underviserne giver faglige inputs og stiller kreative opgaver til ejerlederne med afsæt i konkrete problemstillinger fra deres hverdag. Mellem hver workshopdag løser deltagerne en konkret ledelsesopgave i deres virksomheder, som relaterer sig til workshoptemaet. Deltagerne bruger således ikke kun tid på at blive klogere, de får faktisk også løst nogle af deres ledelsesopgaver i forløbet.