Hjem

Når opgavematch erstatter kompetence-mismatch får ledige akademikere job i midt- og vestjyske virksomheder

I de store universitetsbyer leder akademikere med specialist- og generalistkompetencer fra en af de 800 akademiske uddannelser efter job, mens virksomheder i Vest- og Midtjylland desperat søger specialister med andre fagkompetencer. Men virksomhederne kan få løst deres opgaver, hvis de netop ser dem som opgaver, og akademikerne kan få job, hvis de bruger Pippi tilgangen: ”Det har jeg aldrig prøvet, så det kan jeg sikkert godt”.

For AC og STAR har Pluss udviklet et særligt matchprojekt i det Midt- og Vestjyske område, som hen over efteråret skal få virksomheder i Herning, Skive og Ringkøbing-Skjern kommune, der har uløste opgaver, til at møde jobsøgende akademikere fra Aarhus. Det er et full-scale udviklings- og demonstrationsprojekt, hvor der tænkes nye metoder, og hvor alle de gode kræfter i jobcentre, erhvervsråd, arbejdsmarkedskontorer, faglige organisationer mv. får mulighed for at bidrage til succesen. Denne involvering er vigtig, for det er disse aktører, som fremover skal stimulere den faglige og geografiske akademikermobilitet.

Spritnyt ”Karrierespil” sætter 200 nyuddannede akademikere i løsningsmode

En universitetsuddannelse giver unikke faglige kompetencer, som efter mange år på universitetet kan risikere at skygge for akademikernes særlige evne til at skabe løsninger. For at gøre denne løsningskompetence konkret – og den skal være konkret, når de skal overbevise en potentiel arbejdsgiver om, at den har tilstrækkelig værdi til en ansættelse – satte 200 jobsøgende akademikere sig sammen ved 34 borde for at spille "Karrierespillet - et spil til jobsøgende akademikere". Spillet var en del af en heldagsworkshop i Aarhus. Workshoppen var en del af den mentale og faglige forberedelse af de jobsøgende akademikere, som hen over efteråret får mulighed for at møde ’akademiker-afklarede’ virksomheder i Herning, Skive og Ringkøbing-Skjern kommune, hvor de kan skabe et job-match.

Vestjyske virksomheder lærer at fokusere på uløste opgaver frem for ubesatte stillinger

Som en del af projektet tilbydes virksomhederne i Herning, Skive og Ringkøbing-Skjern kommune rådgivning. Det kan f.eks. være, at en konsulent fra projektet eller Akademikerkampagnen tilbyder at gennemgå virksomhedens aktuelle akademikeropgaver for at synliggøre, hvor stor en del af dem, der kræver en helt unik fagkompetence, og hvor stor en del, der ’kun’ kræver en akademisk løsningskompetence. Virksomheden kan efterfølgende få håndholdt hjælp til rekruttering og til at møde de jobsøgende akademikere, når de som et led i AC/Pluss-projektet i september måned tager med bus til de tre kommuner.

Med ”opgavefokus” over ”kompetencer” mindskes også den geografiske barriere

Relativt få midt- og vestjyske virksomheder har erfaring med akademisk arbejdskraft ud over nøglespecialist-funktioner, som de søger ’kompetencekloner’ af. Akademikerne er naturligt bosiddende i universitetsbyerne, så de støder ikke på virksomheder langt væk herfra. Manglende kendskab giver begrænset søgeadfærd, og specialiststillingsopslagene skaber et billede af, at her er der kompetence-mismatch. Kan der i stedet skabes et opgavematch, flytter akademikerne efter job, viser de indledende aktiviteter i projektet. Og potentialet er enormt, ikke kun i Midt- og Vestjylland, for stort set hele erhvervslivet uden for universitetsbyerne kan forløse et enormt vækstpotentiale, hvis de blot kan få tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.