Hjem

”Ny” konsulent i Pluss

Jesper Royberg er fra 1. februar 2020 fastansat som konsulent i Pluss. At kalde Jesper for ny er måske en overdrivelse, for Jesper har allerede en lang karriere i Pluss. Han startede som praktikant i 2018 og har siden været ansat som juniorkonsulent. Nu har han færdiggjort sit speciale i statskundskab og kan kalde sig fuldtidskonsulent i Pluss.

Direktør Tonny Johansen fortæller:

”Med ansættelsen af Jesper som konsulent, fortsætter vi en bevægelse, hvor talentudvikling, rekruttering og organisationsudvikling tænkes sammen. Vi tænker i lange karriereforløb fra første dag, praktikanter og studenter sætter deres fødder hos os, og vi ser efter, om de har motivationen, kompetencerne og værdierne til at være med blandt de bedste i branchen. Først som juniorkonsulenter og senere som konsulenter, chefkonsulenter eller partnere. Det har Jesper bevist, han har. Vi kender ham som en af de skarpeste på sin årgang, og han har i løbet af sin tid i Pluss gjort indtryk på kollegaer og samarbejdspartnere med sin intellektuelle kreativitet, arbejdskapacitet og vilje til altid at se efter forbedringsmuligheder. Og så kender vi ham som en god kollega, der vægter fællesskab og ansvarlighed højt. Derfor er jeg glad for, at vi fortsat får fornøjelsen af at have Jesper med ombord”

Jesper er en skarp analytiker, der bidrager med stor kunnen inden for kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, analyse og visualisering med henblik på at tilvejebringe ny viden, og han er løbende med til at udvikle Pluss’ metoder til at indsamle, forstå og præsentere data.

Inden sin tid i Pluss har han blandt andet arbejdet i et kommunikationsbureau, i Venstres Folketingsgruppe på Christiansborg og som instruktor for bachelorstuderende på uddannelsen i Politik og Økonomi på Aarhus Universitet.

VI glæder os til at fortsætte det gode samarbejde!