Hjem

Nyt kompetenceudviklingsforløb: Fokus på beskæftigelsesfaglighed

Pluss Leadership har i samarbejde med Væksthusets Forskningscenter udviklet et unikt tredages kompetenceudviklingsforløb. Forløbet hedder "Fokus på beskæftigelsesfaglighed" og er målrettet alle medarbejdere, der arbejder med udsatte borgere, så både jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter og mentorer får ny viden og værktøjer, der virker, samt tættere samarbejde.

Forløbet giver en praksisomsættelig viden udviklet på baggrund af vores mangeårige samarbejde med jobcentre. 

Både ledere og medarbejdere vil opleve at få hjælp til at:

 • Indfri lokale måltal

 • Hjælpe flere borgere i beskæftigelse

 • Forkorte borgeres forløb i jobcenteret

 • Matche lokale arbejdspladsers ønske om flere hænder 

De senere års økonomiske opsving har sat sit aftryk på arbejdsmarkedet i form af en markant efterspørgsel på arbejdskraft og fald i antallet af ledige. Tilbage står en gruppe af borgere, som af forskellige årsager endnu ikke er selvforsørgende. Fælles for denne gruppe er dog, at de fleste har et ønske om at forsørge sig selv.

Pluss Leadership og Væksthusets Forskningscenter har tilsammen en solid evidensbaseret viden om metoder og tilgange, der virker for netop denne gruppe borgere.

I dette kompetenceudviklingsforløb tager vi afsæt i velkendte tilgange:

 • Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP)

 • JobFirst-metoden

 • Flere skal med

Med afsæt i disse tre tilgange giver kompetenceudviklingsforløbet viden, værktøjer og øget samarbejde, der kan sættes i spil i medarbejdernes daglige arbejde med borgerne.

Forløbet er sammensat af tre individuelle moduler hver af én dags varighed:

 • Modul 1: At arbejde beskæftigelsesfagligt

 • Modul 2: Troen på borger

 • Modul 3: Viden om arbejdsmarkedet

Alle tre moduler veksler mellem oplæg, gruppeøvelser, cases samt introduktion til konkrete redskaber, der kan anvendes i det daglige arbejde med borgerne. Modulerne er sammensat således, at de:

 • Bidrager med evidensbaseret viden om indsatser, der virker

 • Gennem konkrete værktøjer og metoder inspirerer til at styrke det beskæftigelsesfaglige arbejde

 • Styrker det interne samarbejde om udsatte borgere

Modulerne kan vælges samlet eller enkeltvis og kan tilpasses netop jeres lokale behov. Hvis du vil høre mere eller modtage en pjece om forløbet og de enkelte moduler, så ring eller skriv til Ane på tlf. 6126 5254, ai@pluss.dk.