Hjem

Offentliggørelse af ny rapport om overgangen fra uddannelse til første job - med handicap

Pluss Leadership har i samarbejde med VIA University College gennemført en undersøgelse af beskæftigelsesmulighederne for dimittender med handicap i perioden 2017-2019. Undersøgelsen er finansieret af handicappuljen under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Baggrunden for undersøgelsen er en antagelse om, at problemer med at få fodfæste på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse kan være en af årsagerne til den lave beskæftigelsesgrad for personer med handicap. Dette er ikke tidligere undersøgt systematisk.

Undersøgelsen bygger på både statistiske undersøgelser, surveys samt interviews af dimittender med og uden handicap. Herudover har der været tilknyttet en følgegruppen til undersøgelsen, som har bidraget med relevant viden og erfaringer.

Undersøgelsens resultater

Resultaterne af undersøgelsen viser, at det er sværere for dimittender med handicap at få job efter endt uddannelse. Nogle af de centrale konklusioner er:

  • Det er sværere for dimittender med et handicap at komme i job, end det er for dimittender uden handicap
  • Forskellen er størst lige efter uddannelsen og bliver gradvist mindre over det første år
  • Et år efter uddannelsen er forskellen samlet set omkring 10 %, men forskellen er dobbelt så stor for dimittender med større funktionsnedsættelser
  • Dimittender med psykiske funktionsnedsættelser har sværere ved at finde job end dimittender med fysiske funktionsnedsættelser
  • Forskellene på dimittender med og uden handicap er størst på de lange videregående uddannelser.

Disse resultater viser, som først antaget, at det er sværere for dimittender med handicap at komme i job end for dimittender uden handicap. Vi ser også, at der over tid fortsat vil være forskel på de to dimittendgruppers beskæftigelsesgrad. Herudover viser undersøgelsen, at dimittender med psykiske funktionsnedsættelser har vanskeligere ved at finde job, end dimittender med fysiske handicap. Dette vidner om, at dimittender med handicap oplever forskellige problemer, og at der fremadrettet må tænkes i forskellige løsninger for at skabe bedre overgang mellem uddannelse og arbejdsmarked.

Slutteligt viser undersøgelsen, at forskellen på de to dimittendgruppers beskæftigelsesgrad er størst på de lange videregående uddannelser. Der er altså faktorer ved de kortere og mellemlange uddannelser, som gør, at dimittenderne herfra har nemmere ved at komme i job. Hvad årsagen til dette er vil være interessant at undersøge nærmere.

I rapporten kommer det også frem, at det kan være svært at finde de rette personer, når man søger hjælp som jobsøgende dimittend med handicap. Særligt, hvis man ikke er klar over hvilken hjælp eller støtte, man efterspørger, og flere oplever at blive sendt rundt mellem forskellige aktører. Som en af deltagerne i undersøgelsen slutter af med: ”Og de sparker alle sammen ligesom bolden videre, og siger: Det er faktisk ikke helt min afdeling, her sidder vi kun sygeplejersker, der skal vurdere dit handicap, men det er nede i jobcenteret. Så de sparker ligesom hele tiden bolden videre” (Citat: Interviewperson i undersøgelsen).

Hvilken handlingsmuligheder kan være med til at øge beskæftigelsesgraden for personer med et handicap?

Vi har på baggrund af undersøgelsen fremsat en række anbefalinger til de parter, der har det overordnede ansvar for at sikre de bedst mulige vilkår på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Der er behov for:

  • Styrket fokus på arbejdsmarkedsperspektivet ifm. vejledningen af studerende med handicap under uddannelse
  • Systematisk fokus på funktionsnedsættelsernes konsekvenser for at arbejde i forbindelse med en evt. praktikperiode under uddannelsen
  • Øget information under uddannelsen om støttemuligheder i beskæftigelsessystemet
  • Større fokus på ny-ledige med funktionsnedsættelse i jobcentrene

Undersøgelsens resultater er omtalt i DR’s tema om handicap ”Er der et job til mig?" Se det her

Download hele rapporten her på siden.

Hvis du har lyst til at høre mere om projektet, så kontakt konsulent Jonas K. Thodsen på tlf 2081 4756 eller mail jkt@pluss.dk eller konsulent Maria Christiansen på tlf. 2894 9065 eller mail mcc@pluss.dk.