Hjem

Pluss Business Club medlem af Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017

Evaluering af kommunernes kultursamarbejde og udbytte af Aarhus 2017 er Pluss’ sponsorbidrag til Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 – med dette bidrag er Pluss indtrådt som Business Club Medlem hos Fonden Aarhus 2017

Aarhus Europæisk Kulturhovedstad er et regionalt projekt med alle 19 kommuner i Region Midtjylland. Et af de centrale punkter er udvikling af det tværkommunale samarbejde og styrkelse af det regionale kultursamarbejde via netværk, fælles projekter og udviklingsprocesser. Fx gennem udvikling af projekter, hvor flere museer, teatre eller børnekulturinstitutioner i regionen bringes sammen. Der er desuden fokus på tværgående partnerskaber mellem vidensinstitutioner, virksomheder og kulturinstitutioner.

Pluss’ evaluering har belyst aktørernes samarbejder i relation til Aarhus 2017 samt deres udbytte af samarbejderne. Evalueringen ser på samarbejder internt i kommunen mellem forvaltninger og eksternt i forhold til samarbejder med andre kommuner, kulturinstitutioner, virksomheder mv.

Pluss evaluering er gennemført i 2016 for at afdække aktørernes konkrete resultater i planlægningsfasen samt deres forventninger til 2017. I 2018 sker der en opfølgende evaluering. Se den samlede rapportering her