Hjem

Pluss gennemfører rokade i ledelsen af forretningsområder

Med virkning fra 1. april har Pluss iværksat en mindre rokade og udbygning i sin ledelse.

Chefkonsulent Ane Glud Iversen er ny partner og overtager samtidigt den daglige ledelse af forretningsområdet Arbejdsmarked og Integration fra Niels Lykke Jensen.

Samtidigt overgår Niels til en ny funktion i Pluss som markedschef, hvor han i særlig grad skal stå i spidsen for udvikling af Pluss' tværgående forretningsområder og videreudviklingen af vores samarbejdsrelationer med kunder og samarbejdspartnere. Niels indgår dog fortsat i arbejdsmarkedsteamet, der under Anes ledelse vil sætte endnu større tryk på initiativer og metodeudviklende projekter, der har beskæftigelsesfaglig praksis som klart omdrejningspunkt – både centralt og i kommunalt regi.

Adm. Direktør Tonny Johansen er sikker på, at denne rokade vil give rigtig god synergi i Pluss' udvikling af forretningsområderne.