Hjem

Pluss kan måle innovationskapacitet – og med måling løfte effekten af indsatserne

I Vækstforums treårige fødevaresatsning har mere end 30 operatører i en række programmer understøttet udviklingen i flere end 300 deltagervirksomheders innovationskapacitet. Men der mangler effektmål, der indfanger den reelle værditilførsel.

Pluss har for Region Midtjylland gennemført en fremdriftsanalyse af Vækstforums fødevaresatsning. Analysen viser, at programmerne løfter virksomhedernes innovationskapacitet, men det kan gøres langt mere indsigtsfuldt med videreudvikling af indikatorer og målemetoder. I rapporten skitserer vi en analysemodel, der detaljeret kan fastlægge virksomhedernes udgangspunkt for at drage nytte af programmerne og dokumentere den effekt, som de faktisk opnår. En sådan ny analysemodel har Pluss allerede testet i evalueringen af et andet program.

Den nye analysemodel skaber værdi på flere måder:

”Først og fremmest kan vi indfange den værdi, programmerne skaber for virksomhederne, så vi kan vurdere deres reelle effekt og blive klogere på, hvordan programmerne faktisk virker. Programmerne skaber jo ikke vækst, det gør virksomhederne. Programmerne skaber forudsætninger for vækst, og det er det, vi skal måle,” siger partner Stefan Brendstrup, Pluss og fortsætter: ”Præcise målinger kan samtidigt løfte effekten af indsatser. Hvis man initialt måler virksomhedernes forudsætninger for at kunne få gavn af en given indsats, kan man systematisk sikre det bedst mulige match mellem virksomheder og indsatser.” Endelig skal man ifølge Stefan Brendstrup ikke glemme betydningen af, at de mange operatører, der fører erhvervsindsatsen ud i livet, oplever at blive målt på den værdi, de faktisk skaber for virksomhederne: ”Analysen har vist, at det kun er hver femte operatør, som vurderer, at deres resultatkontrakt ’i høj grad’ afspejler den værdi, de tilfører virksomhederne. Det virker demotiverende”.

Den manglende brik mellem deltagelse og vækst bør skabes

International forskning viser, at en virksomheds innovationskapacitet i særlig grad afhænger af evnen til at arbejde åbent med innovation og hente ekstern viden ind. De virksomheder, der formår at kombinere input fra deres nære omgivelser med input fra eksterne videnaktører, er de mest innovative. International forskning viser ligeledes, at der er en signifikant sammenhæng mellem en virksomheds innovationskapacitet, dens innovation og dens langsigtede vækst. Men øget innovationskapacitet giver ikke vækst på kort sigt.

”Vi har også i denne fremdriftsanalyse fundet, at deltagerne på kort sigt opnåede højere vækst end ikke-deltagere.  Men kun få deltagende virksomheder siger selv, at de på 1-3 års sigt vil vækste som følge af deltagelse,” Siger Stefan Brendstrup og fortsætter: ”Når virksomhederne skal angive værdien af deltagelse i fødevaresatsningen, fremhæver de ’styrket netværk’, ’nye samarbejdspartnere’, ’udvikling & innovation’ samt ’viden, indsigt og kompetence’ på de første fire pladser. Vi konkluderer derfor, at fødevaresatsningen virkelig har tilført værdi til virksomhederne, men også, at den fundne vækst på kort sigt primært må skyldes andre forhold end deres deltagelse. Først når vi kan måle udviklingen i deres udviklingskapacitet, kan vi få den manglende brik i ligningen til at falde på plads”.