Hjem

Pluss konsortiet vinder tre SKI delaftaler

Pluss-konsortiet er en af de 21 virksomheder på den nye 17.11 rammeaftale om managementsupport. Rammeaftalen består samlet af 5 delaftaler, hvoraf Pluss-konsortiet har vundet de tre delaftaler, de gav et tilbud på: ”strategi og organisationsudvikling”, ”analyse/evalueringer” og ”HR-ydelser”.

Efter en ny udbudsproces med hård konkurrence fra en stor del af konsulentbranchen fortsætter Pluss i et konsortium på SKIs rammeaftale 17.11. De indkomne tilbud er evalueret på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

SKI-aftalen sikrer ydelser af en høj kvalitet til konkurrencedygtige priser

Aftalen er et genudbud af den frivillige aftale 17.11 om managementsupport. Når kunden ønsker at anvende aftalen, sker det gennem ”direkte tildeling.” Det betyder i praksis, at kunden kan få løst sin opgave ved at anvende en simpel procedure uden at skulle i miniudbud. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid.

”Med den nye aftale på managementsupport kan den offentlige sektor fortsat få ydelser af en høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Afhængigt af hvilken delaftale du bruger, er timeprisniveauet 4-18 pct. lavere end på den tidligere aftale på området. Vi har samtidig sikret, at aftalen fortsat er let at bruge, så den offentlige sektor hurtigt kan foretage løsningskøb blandt ti leverandører på tværs af aftalens fem delaftaler.”, siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI om den nye aftale.

Pluss-Konsortiet er sammensat af seks stærke parter

På den nye 17.11 rammeaftale står Pluss i spidsen for Pluss-konsortiet sammen med konsortiepartnerne: Oxford Group, Kantar Gallup, Realize, Syddansk Universitet og UC Syd.

SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) indgår rammeaftaler på vegne af offentlige myndigheder, institutioner og virksomheder. Pluss har uafbrudt været på SKI’s rammeaftale for denne type af ydelser, siden SKI søsatte den første rammeaftale på området i 2006.

Hvis du vil vide mere om Pluss’ rolle som SKI-leverandør eller om de nye delaftaler, er du velkommen til at kontakte partner og chefkonsulent Søren Tholstrup på st@pluss.dk eller 26230812.