Hjem

Pluss og EY survey: Forsyningssikkerhed og sikker drift er topprioritet i forsyningsselskaber

Direktionerne og bestyrelserne i danske forsyningsselskaber ser forsyningssikkerhed som deres absolut vigtigste opgave. De oplever et massivt politisk krav om effektivisering, og de responderer på effektiviseringskravene. De oplever samtidig, at de politiske og regulatoriske rammer hæmmer deres muligheder for at være effektive og i særdeleshed deres muligheder for at foretage miljørigtige investeringer

Med det mål at stille viden til rådighed for beslutningstagere i forsyningssektoren – og alle andre med interesse for forsyning – har Pluss og EY igen i år gennemført en survey blandt bestyrelsesformænd, ledere og mellemledere i forsyningssektoren. 248 (41 %) ud af 606 har svaret.

Ministeriet, KL og brancheorganisationerne tager godt imod resultaterne

Resultaterne af surveyen blev i går (14. august) præsenteret for surveydeltagerne på et morgenarrangement hos EY. I korte oplæg perspektiverede:

  • Henrik Kjærgaard, Energi-, Klima- og Forsyningsministeriet
  • Carl-Emil Larsen, DANVA
  • Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

værdien af at skabe et tilbagevendende overblik over forsyningssektorens udfordringer og ikke mindst, hvordan selskabernes direktioner og bestyrelser agerer. Se omtale i Energy Supply HER

Regeringens forsyningsstrategi er i selskabernes fokus

I år er surveyen udvidet med spørgsmål om regeringens forsyningsstrategi. Forsyningssektorens beslutningstagere har fokus på strategiens fem principper og i særlig grad princippet om god selskabsledelse og robust regulering af forsyningssikkerhed.

Beslutningstagerne fastholder fokus

Svarene i surveyen er på linje med de sidste to års undersøgelser, hvor otte ud af ti fortsat angiver forsyningssikkerhed som deres absolutte topprioritet. Alle har fokus på driftsoptimering for at imødekomme det politiske pres for effektiviseringer.

Læs hovedresultaterne af Forsyningssurvey 2018 HER

Læs hovedresultaterne af Forsyningssurvey 2017 HER  

Læs hovedresultaterne af Forsyningssurvey 2016 HER