Hjem

Pluss og LSP i spidsen for nyt ledelsesudviklingsprojekt på erhvervsskolerne

D. 30. november 2017 er der kick-off konference for Undervisningsministeriets nye indsats med ”Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne”. 38 ud af landets 81 erhvervsskoler deltager i LIP, som varer frem til efteråret 2019. Pluss varetager rollen som overordnet projektleder og samarbejder med LSP og CEFU fra Aalborg Universitet samt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Undervisningsministeriet har igangsat LIP for at understøtte implementering af erhvervsuddannelsesreformen, og målet er, at især mellemledere på erhvervsskolerne bliver styrket i at udfylde det ledelsesrum, der er kommet i kølvandet på Lov 409 og OK13.

LIP stiller skarpt på mellemledernes rolle på erhvervsskolerne, og vi har lavet et projektdesign, der på den ene side styrker deres ledelse af professionelle læringsfællesskaber bestående af lærere. På den anden side styrker projektdesignet deres evne til at indgå i professionelle læringsfællesskaber for ledere – nøgleordet er pædagogisk ledelse”, fortæller partner Søren Tholstrup fra Pluss, der er overordnet projektansvarlig for LIP.

Forskning viser, at pædagogisk ledelse er mere vigtig for elevernes læring og trivsel end den generelle ledelse af en uddannelsesinstitution. Det hænger sammen med, at den pædagogiske ledelse sætter retning for skolens pædagogiske arbejde, og at lederne involverer sig meget direkte i undervisningen og lærernes faglige udvikling”, siger Dorte Ågård, seniorrådgiver fra LSP ved Aalborg Universitet. Dorte Ågård er ledelses- og forskningsfaglig projektleder for LIP.

Kick-off konference d. 30. november

D. 30. november møder Pluss og samarbejdsparterne de 38 deltagende skoler for første gang. Her bliver skolerne introduceret til LIP’s skolerettede og sektorrettede ledelsesudviklingsaktiviteter.

De skolerettede aktiviteter vil blandt andet være faciliterede aktionslæringsforløb, der skal understøtte skolernes egne ledelsesudviklingsprojekter. De sektorrettede aktiviteter vil blandt andet være tematiske workshops, hvor der stilles skarpt på: 

  • Pædagogisk ledelse i hele organisationen
  • Offentlig ledelse og forandringsledelse i praksis
  • Ungdomskultur - Ungdomsmiljø - Skolekultur
  • Evalueringskultur og kvalitetssystemer
  • Professionel dialog i læringsfællesskaber for ledere

Jeg glæder mig til at præsentere de mange LIP-aktiviteter til de 38 deltagende skoler”, siger Søren Tholstrup, der skal holde det afsluttende oplæg på opstartskonferencen, som Undervisningsministeriet har planlagt. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) åbner konferencen, som bagefter byder på følgende oplæg:

  • ”Mellemlederens udfordringer i forhold til strategi og implementering”, v. Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet
  • ”Ledelse og værdiskabelse – hvordan hænger det sammen”, v. Dorthe Pedersen, CBS
  • ”Erfaringer med ledelses- og udviklingsforandring”, v. Morten Adler Tommerup og Yago Bundgaard, Langkaer Gymnasium

Et stærkt team står bag LIP

Der står et stærkt team bag LIP. Pluss har unikke erfaringer fra uddannelsessektoren – herunder erhvervsskolerne - og andre sektorer med projektledelse, ledelsesudvikling, forandringsledelse samt evaluering. LSP har unikke forsknings- og udviklingskompetencer samt undervisningskompetencer knyttet til offentlig ledelse generelt og specifikt pædagogisk ledelse.

Sammen har Pluss og LSP tidligere gennemført ”Program for pædagogisk ledelse” for Undervisningsministeriet. Her har Pluss og LSP over halvandet år udviklet, testet og evalueret tre koncepter for pædagogisk ledelsesfeedback. Der var 42 deltagende ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i Program for pædagogisk ledelse.

Pluss og LSP samarbejder i LIP også med CEFU og EVA for at integrere deres helt særlige indsigter på områderne ungdomskultur og kvalitetssystemer. Dertil kommer involvering af tre praktikere med ledelseserfaringer fra erhvervsskoleområdets forskellige skoletyper. Praktikerne vil sikre et knivskarpt og hands-on målgruppeperspektiv i projektteamet.