Hjem

Pluss Summer School giver udviklingsbud til Lemvig

Kommunaldirektør Lars Keld Hansen, Lemvig Kommune gav bolden op til Pluss Summer School med en times fortælling om syv strukturelle udfordringer for kommunen. 25 timer senere kom han tilbage for at høre Pluss’ bud på indsatser til at imødegå udfordringerne og de processer, kommunen kan benytte for at nå i mål – vi kalder det Lemvig 3.0

På Skanderborg Vandrerhjem satte vi 35 Pluss-medarbejdere hinanden stævne til et todages medarbejderseminar. I år var vi syv flere end sidste år, så ikke mindst for de ’nye’ var seminaret en kærkommen lejlighed til at møde alle kollegerne i løsningen af en konkret udfordring.

Alle Pluss-kompetencer bidrager til én løsning

På Pluss Summer School blev hele Pluss engageret i at analysere problemstillingerne og finde svar under det tidspres, som det er at komme med løsningsforslag til så stor og kompleks opgave på ét døgn. For os var det en perfekt samarbejdsopgave, hvor vi både fagligt og personligt kom rigtig tæt på hinanden og sammen oplevede, at ”Drømmen om Pluss” ikke blot er en fortælling – det er virkelighed.

"Det gjorde I godt! Det var spændende at høre det, I nåede frem til, når I forener alle Pluss-kompetencer. Der er mange gode forslag, som jeg glæder mig til at drøfte med min direktion," siger kommunaldirektør Lars Keld Hansen, Lemvig Kommune.

Typisk sætter Pluss et team på 3-5 konsulenter og chefkonsulenter til at løse en kundeopgave. Teamet sættes ud fra de specifikke faglige og processuelle kompetencer, så kunden får den rigtige rådgivning med det mindst mulige ressourceforbrug. I takt med at vi bliver større og større, bliver det sjældnere, at vi får lejlighed til at møde hinanden i løsning af kundeopgaver, og dermed kan det tage lang tid, inden nye konsulenter får mulighed for at møde alle kolleger.

Bosætning er Lemvigs nøgleudfordring

På alle parametre går det aktuelt rigtig godt i Lemvig. Der er fuld beskæftigelse, der er et dynamisk erhvervsliv, de unge uddanner sig (langt over 95% målsætningen), kommunens serviceydelser er i topform, og den kommunale økonomi er solid. Men – og der er et rigtigt stort Men. De sidste ti år er befolkningstallet skrumpet 1% om året, og befolkningstallet i den arbejdsdygtige alder skrumper endnu mere på trods af en massiv tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft fra det tidligere Østeuropa – mere end 10 % af arbejdsstyrken er herfra. Den reelle begrænsning for fortsat udvikling i Lemvig er manglen på arbejdskraft både i det private erhvervsliv og i den offentlige service, hvor særligt sundhed og omsorg allerede nu mangler arbejdskraft.

Det vil give en helt særlig kommune, hvis arbejdskraftudfordringen alene skal løftes med vandrende arbejdstagere, for det kræver et befolkningsminimum at opretholde de basale funktioner. F.eks. vil de svindende ungdomsårgange kunne aflæses i et meget mindre lokalt gymnasium allerede om fem-seks år. Dansk bosætningsforskning viser, at et lokalt udbud af gode ungdomsuddannelser er en afgørende attraktion for bosætning. Bliver f.eks. gymnasiet truet, så risikerer Lemvig en øget affolkning.

Lemvig 3.0

Pluss’ version af Lemvig 3.0, som Lars Keld Hansen fik med hjem, var fokuseret om, hvordan kommunen kan supplere sin effektive ”fix-it kultur” med en mere struktureret og visionsbaseret indsats, hvor virksomhederne, de frivillige og kommunens egne medarbejdere mobiliseres i en sammenhængende indsats for at øge bosætningen i Lemvig. Parallelt hermed fik han også konkrete bud på, hvordan ’fortællingen om Lemvig’ kan bruges indadtil og udadtil til bosætning, hvordan man kan stimulere vandrende arbejdstagere til permanent at slå sig ned i Lemvig, og hvordan man kan få flere af de lokale unge til at vende tilbage efter endt videregående uddannelse i en af de større byer langt fra Lemvig.

Plus til Lemvig og til Pluss

Disse to døgn gav et stort samarbejdsplus hos os i Pluss, hvilket var hele formålet og Lars Keld Hansen fået inspiration til at sætte gang i nogle gode Pluss-tiltag i Lemvig.  Lars Keld Hansen har ’kun’ fået inspiration, for egentlig Pluss-rådgivning baserer sig altid på detaljeret kvantitativt og kvalitativt data indhentet og bearbejdet i en tæt dialog med kunden, hvilket vi ikke havde mulighed for på 25 timer.