Hjem

Rektor: Giv dine pædagogiske ledere et QTI certificeringskursus i klasseledelse, marts 2018

Lige nu tilbyder vi en pakkeløsning, hvor to af jeres ledere bliver certificerede i at afholde feedbacksamtaler med jeres lærere på baggrund af lærernes QTI-test. Pakken tilbyder samtidig 15 af jeres lærere QTI-test med hver to klasser. Se hvordan du bestiller pakkeløsningen HER

QTI-testene og den bagvedliggende klasseledelsesteori giver jer fælles begreber og et fælles sprog for klasseledelse for hele skolen. De enkelte lærer-QTI-profiler er det konkrete afsæt for dialogen mellem dine pædagogiske ledere og lærerne om deres udvikling af klasseledelse og undervisning. Certificeringskurset giver jeres pædagogiske ledere ”kørekort” i at anvende QTI på jeres skole.

Certificeringskursus for pædagogiske ledere 15.-16. marts 2018

Certificeringskurset giver:

  • Forståelse for klasseledelse i teori og praksis
  • Fortrolighed med at facilitere refleksive processer og at give feedback på baggrund af QTI-data
  • Viden om og træning i at bruge QTI i praksis
  • Afklaring i forhold til egen rolle i anvendelsen af QTI.

Se programmet HER. Sidste tilmelding for kurset i Aarhus er 14. februar.

Om QTI

QTI er udviklet på Utrecht Universitet i Holland af klasseledelsesforskere under ledelse af professor Theo Wubbels. Med 30 års empirisk forskning har de udviklet en teoretisk forståelse af klasseledelse i sammenhæng med elevernes motivation og faglige udbytte.

Som et led i projektet ”Pædagogisk ledelse” har vi for Undervisningsministeriet udviklet og testet QTI-redskabet i en dansk kontekst i foråret 2017 på 13 ungdomsuddannelsesinstitutioner med 65 lærere og 3.000 elever. Lige nu er 30 lærere på 5 skoler i gang med at anvende vores QTI.

Pluss og Aalborg Universitet sammen om QTI.dk

Vi har sammen med seniorrådgiver Dorte Ågård, Aalborg Universitet gjort QTI-redskabet tilgængeligt for alle danske ungdomsuddannelser. Læs hvordan din skole, dine ledere og dine lærere kan anvende dette forskningsbaserede udviklingsredskab på vores fælles hjemmeside www.QTI.dk