Hjem

Rønne Havn vinder prisen som Årets Offentlige Bestyrelse 2019

Bestyrelsens arbejde skaber overskud

Rønne Havn er Bornholms forsyningshavn og dermed en vigtig forudsætning for øens vækst og udvikling. Der er over de senere år foretaget en stor strategisk satsning, hvor man har ændret synes på den geografiske placering fra at være en ulempe til at være en fordel. Man har udnyttet det store potentiale, der ligger i at være installationshavn for de mange vindmølleparker, der ligger rundt om Bornholm, samt andre væsentlige offshore-aktiviteter. På få år er det lykkes at hæve bundlinjen fra 250.000 kr. til 20 mio. kr.

Det er en stor anerkendelse af bestyrelsen og ledelsen. Uden ledelsen kunne vi jo ikke udføre det arbejde, vi har gjort. Vi er selv stolte af, at vi er kommet så langt. Det betyder meget for Bornholm, det betyder meget for den udvikling, der kommer i de kommende år. Det at der er nogen udefra, der kommer og siger, at vi har gjort et godt stykke arbejde, det er rigtig dejligt”, fortæller bestyrelsesformand for Rønne Havn Thomas Thors om prisens betydning for bestyrelsen.

Om hvordan bestyrelsen kan bruge prisen i sit fremtidige arbejde, fortæller han: ”Jeg er sikker på, at der er nogen, der bliver opmærksomme på, at vi har fået den her anerkendelse. Det giver måske større gennemslagskraft nogle af de steder, hvor vi gerne vil gøre vores indflydelse gældende”.

I udvælgelsen blev der især lagt vægt på, at Rønne Havn lever op til ”Anbefalinger for God Selskabsledelse”.  Blandt andet med deres meget kompetencebaseret tilgang til sammensætning af bestyrelsen og deres løbende evaluering af bestyrelsens værdiskabelse. Derudover evaluerer havnen både sit eget arbejde og direktionens arbejde årligt.

Prisen skal kaste lys på offentlige bestyrelsers arbejde

Med prisen ønsker parterne bag at fremme det gode, værdiskabende arbejde, der leveres af mange offentlige bestyrelser. Der kåres tre ”best in class” vindere indenfor områderne kultur, uddannelse og infrastruktur/forsyning, af disse vindere kåres Årets Offentlige Bestyrelse.

Bag konferencen er Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser, som Pluss er initiativtager til og faciliterer i samarbejde med partnerne Horten og EY og 14 bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer.

Et uafhængigt bedømmelsesudvalg bestående af Steen Thomsen, professor på CBS, den erfarne bestyrelsesformand Lars Goldschmidt, samt sidste års prisvinder Inge Nesgaard, formand for Aalborg Symfoniorkester stod for at kåre årets vindere.