Hjem

Se TV-avisen om “Øst-Vest projektet”, hvor jobsøgende akademikere var til karrieredagen i Skive

I dag kørte den første karrierebus med håbefulde akademikere til Skive. Her mødte de skivevirksomheder med uløste opgaver – og dermed mulige arbejdsgivere. TV-avisen fulgte med, for det er en national udfordring at overvinde de geografiske og faglige barrierer. Se karrierematch live fra TV-avisen HER

Med Jobcenter Aarhus som nøgleaktør har Pluss for AC og STAR udviklet og nu næsten færdigafviklet et matchprojekt i det Vest- og Midtjyske område. I projektet matches virksomheder med uløste opgaver fra Herning, Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner med jobsøgende akademikere fra Aarhus. Det er et full-scale udviklings- og demonstrationsprojekt, hvor der tænkes nye metoder, og hvor alle de gode kræfter i jobcentre, erhvervsråd, arbejdsmarkedskontorer, faglige organisationer mv. får mulighed for at bidrage til succesen. Karrierebussen er blot et af de sammentænkte elementer i matchprojektet.

Med ”opgavefokus” over ”kompetencer” mindskes også den geografiske barriere

Vest- og midtjyske virksomheder har primært erfaring med akademisk arbejdskraft i deres nøglespecialistfunktioner, og de søger ’kompetencekloner’, når de ønsker flere akademiske medarbejdere. Akademikerne er naturligt bosiddende i universitetsbyerne, så de støder ikke på virksomheder langt væk herfra. Manglende kendskab giver begrænset søgeadfærd, og specialiststillingsopslagene skaber et billede af, at her er der kompetence-mismatch. Kan der i stedet skabes et opgavematch, flytter akademikerne efter job, viser de indledende aktiviteter i projektet. Og potentialet er enormt, ikke kun i Vest- og Midtjylland, for stort set hele erhvervslivet uden for universitetsbyerne kan forløse et enormt vækstpotentiale, hvis de blot kan få tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.