Hjem

Se video om matchet af talentfulde Muhanad – flygtning fra Syrien – med BUUS Anlægsgartner

Med Pluss som projektleder og med opbakning fra LO Aarhus og Erhverv Aarhus realiserer Aarhus Kommune match-making programmet ”Talent Programme Aarhus 2016-2017”. Målet er at høste praktiske erfaringer med at få aarhusianske talentfulde flygtninge i job straks, de har fået opholdstilladelse, så virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft og styrke flygtningenes integration i det danske samfund.

Denne youtube video med Muhanad fra Talent Programme Aarhus 2016-2017 er netop lanceret af EPALE (ePlatform for Adult Learning in Europe). EPALE ønsker med videoen at give endnu flere beslutningstagere, forskere, virksomheder, fagorganisationer og andre aktører, som beskæftiger sig med læringsaktiviteter for voksne etc. mulighed for at følge med i dette nyskabende program.

Redskabet i Talent Programme Aarhus 2016-2017 er et sprog- og praktikforløb hos virksomheder. Muhanad er en del af første hold programdeltagere. Han er som de andre deltagere i slutningen af sit første 3 måneders praktikforløb. For Muhanad er planen opkvalificering gennem kurser her i vintermånederne med henblik på fast ansættelse hos Buus 1. april.

En del programdeltagere har allerede en ansættelseskontrakt, og flere er på vej, så deres praktik går direkte over i et ansættelsesforhold. De fleste ansættelsesforhold er på deltid for at give flygtningene mulighed for forsat at kunne deltage i sprogundervisning.

Det nytter ikke at sætte flygtninge på sprogskole, vi er nødt til at få dem ud på virksomhederne,” siger beskæftigelseschef Vibeke Jensen Aarhus, Kommune i videoen. Hendes mål er, at talentprogrammet får halvdelen af talenterne i uddannelse eller job inden for det først år. Aarhus Kommunes hidtidige indsats har givet en selvforsørgelsesgrad på 25 % inden for det første år.

Talent Programme Aarhus 2016-2017 er hovedsageligt finansieret af Industriens Fond.