Hjem

Talentfulde flygtninge er nu i praktikjob

I onsdags genså første hold fra Talent Programme Aarhus hinanden i Pluss’ mødelokale. Ud over små gensynsfortællinger fortalte de efter tur hinanden om deres praktiksted, og hvor tæt de er kommet på ordinært job eller uddannelse. Traktementet var æbleskiver, gløgg, klejner og pebernødder, så talenterne samtidig fik en introduktion til det danske fænomen ”julehygge”

For tre måneder siden mødtes hold 1 i Talent Programme Aarhus 2016-2017 for første gang hinanden på en todages introcamp på Godsbanen i Aarhus. Deres fællesnævner var en netop tildelt opholdstilladelse og en stærk motivation for at komme i job – præcist kriterierne for at blive en del af talentprogrammet. På introcampen mødte de rigtige danske arbejdsgivere, som fortalte om, hvilke kvalifikationer man skal have for at arbejde hos dem. De fik introduktion til programmets tilbud om mentorstøtte, uddannelse og virksomhedspraktik som vejen til hurtigt at opnå de faglige, sproglige, kulturelle og personlige kompetencer, det kræver at få job i Danmark.

Alle er i virksomhedspraktik

I dag høster de alle erfaringer fra det danske arbejdsmarked på deres virksomhedspraktiksteder. Praktikforløbene er for alle aftalt til to-tre måneder med mulighed for forlængelse. De foreløbige resultater er, at et talent kan påbegynde en tidsubegrænset stilling, og én har tilbud om ordinært job, så snart danskkundskaberne er på plads – hvilket kræver lidt mere tid. Resten suger til sig af viden, erfaring og træner danskkundskaber på deres praktikarbejdspladser parallelt med danskundervisning.

Flere formulerer sig på dansk

På introcampen foregik al kommunikation gennem arabiske, somaliske og farsitolke. I onsdags fortalte tre af talenterne på dansk om, hvor de arbejder, deres arbejdsopgaver og deres tanker om fremtidig job og uddannelse. De fleste forstår en del dansk og alle forstår, at det danske sprog er nøglen til at kunne få et godt job i Danmark. De arabisktalende (hovedsageligt syrere) er glædeligt overraskede over, at danskerne som hovedregel anstrenger sig for at forstå meningen med det, de siger på dansk. Erfaringerne fra deres hjemlande er nemlig, at man laver grin med personer, som ikke taler korrekt.

Bashar Farhan Daas begynder i fast job

Bashar fortæller på flydende dansk om sin praktik hos Miljø Rent, hvor han hver morgen fra 6.00-9.00 med støvsugeren fjerner spildte popcorn, polerer inventaret mv. i Cinemax, så de er klar til endnu en dags filmforevisninger. Efter sin 3 måneders praktik har han fået fast job – i starten med løntilskud.

Snart møder du Mohamad Jamil Haji som buschauffør i Midttrafik

Hver nat fra 19.00-04.00 klargør Mohamad Midttrafiks busser – vasker dem, tanker diesel, etc. Når dagens dont er gjort, venter han tålmodigt 2 timer på, at første bus afgår, så han kan komme hjem og sove. Mohammed begynder som buschauffør i Midttrafik, så snart han taler tilstrækkeligt godt dansk. Flygtningetalentprogrammet dækker Mohammads udgifter til at få erhvervskørekort.

Bachar Majed Moussa underviser i engelsk på Tovshøjskolen og børnene lærer ham dansk

Med afsæt i en Bachelor i engelsk litteratur underviser Bachar nydanske børn i engelsk – Tovshøjskolen er 100% to-sproget. Børnene er samtidig Bachars bedste dansklærere, for deres fællessprog er dansk. Hver dag øger han sit danske ordforråd med 10-15 ord. Bachar er åben for, at undervisning kan blive hans fremtidige job - for ham er motivationen hurtigst muligt at blive fuldt ud selvforsørgende.

Bag om Talent Programme Aarhus 2016-2017

Med Pluss som projektleder og med opbakning fra LO Aarhus og Erhverv Aarhus er Aarhus Kommune i gang med match-making programmet ”Talent Programme Aarhus 2016-2017”. Aktuelt er Pluss, jobcentret og en række flygtningemodtagecentre ved at udvælge talenter til hold to.

Programmet består af et individuelt tilrettelagt forløb med op til 12 måneders virksomhedsforløb. Forløbene understøttes af sprogundervisning, virksomhedsmentorer, fælles kurser og personlige vejledere.

Prorammet finansieres af Industriens Fond med 4,5 mio. kr. og Aarhus Kommune med 1 mio. kr.