Hjem

Udviklingsforløbet ”Fælles om job i fokus” skal give flere selvforsørgende i Haderslev

Et samlet beskæftigelsesfagligt løft for op mod 120 medarbejdere og chefer inden for arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune, hvor nye og mere fælles kompetencer med beskæftigelsesrettede indsatser er i centrum, skal skabe et stærkere koordineret jobfokus i den daglige praksis, så flere Haderslevborgere hurtigere bliver selvforsørgende

Onsdag 21. juni var medarbejderne inden for arbejdsmarkedsområdet samlet til præsentation af kompetenceudviklingsprojektet ”Fælles om job i fokus” i Haderslev Idrætscenter. Præsentationen af projektet og smagsprøver på de seneste forskningsresultater om effekter af jobrettede indsatser tændte forventningerne til at gøre viden til en praksiskultur i Haderslev.

”Alt i Jobcenter Haderslev bør handle om at få borgere i job – også selv om det i starten er at få ordinære timer. Derfor er ”Fælles om job i fokus” for os alle sammen, uanset om vi har borgerkontakt eller ej. Vi er bedst i Danmark på rehabilitering, vi har gang i gode udviklingsprojekter, men nu skal vi have bundet sløjfe om indsatserne. Det skal lede til en sammenhængende fælles praksis ’Sådan gør vi i Haderslev’. Det er vi sikre på, at Pluss er de rette til at hjælpe os videre med.” Med dette budskab indledte arbejdsmarkedschef Lotte Nielsen præsentationsdagen for medarbejdere og chefer.

Spillet ’Borgerrejsen’ skaber afsættet for at sætte ambitiøse mål til en realistisk praksis

Med brug af egne konkrete cases, en spilleplade og aktørbrikker skal jobcentermedarbejdere i gang med at visualisere det indimellem komplicerede procesforløb på borgerrejsen, fra første jobcenterkontakt, over evt. lægebehandling, virksomhedspraktik, mentorer mv. til borgerens vej til job. 

Målt op på bagtæppet af forskningsresultaterne om, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen, skal medarbejderne sammen identificere potentialer til at reducere sagsbehandlingstiden, blive mere jobrettede og gøre borgerens rejse tilbage på arbejdsmarkedet mere målrettet og sammenhængende.

Koordinering af overgange mellem de specialiserede jobfremmende indsatser øger jobeffekten

Pluss forventer, at et af de centrale problemstillinger i ’Fælles om job i fokus’ i Haderslev bl.a. vil fokusere på at sikre gode overgange med et fælles sprog og en fælles beskæftigelsesfaglig praksis. Pluss har nemlig i andre jobcentre oplevet, at specielt de langvarige sager handler om en gruppe borgere, som veksler mellem forskellige ydelses- og indsatsområder. Borgerens anledning til kontakt til jobcentret kræver hver gang en specialiseret indsats og dermed en opstart i en ny afdeling. I hver opstart er viden om hidtidige indsatser og resultaterne heraf vigtige for en hurtig og målrettet indsats, men de bliver sjældent brugt, fordi der ikke er en praksis, som gør det let at lave gode overgange. Koch-udvalgets anden rapport kalder fænomenet ”de forbundne kar”, hvor det at forbinde indsatserne såvel internt i jobcentret som med de andre aktører, der er involverede i at gøre borgeren jobparat og få borgeren ud på – eller tilbage til – job, er afgørende for en effektiv arbejdsmarkedsindsats.

I en pause på introduktionsdagen fortæller Joan, som arbejder med indsatsparate borgere: ”Jeg ser frem til at blive en del af projektet. Vi vil alle sammen gerne. Lige nu ser jeg frem til, at vi efter sommerferien får mulighed for systematisk at reflektere over de indsatser, vi gør for at få borgerne i job, så vi sammen kan gøre det bedre. F.eks. at få et stærkere samarbejde med virksomhedskonsulenterne om fastholdelse af vores borgere.”