Hjem

Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor?

Sådan lyder titlen på en rapport Pluss i samarbejde med VIVE netop har offentliggjort.

Rapporten er resultatet af en kortlægning af udsatte unge, der i 2017 havde stået uden for arbejde og uddannelse i mere end et år – den såkaldte NEET-gruppe (Not in Employment or Training). Rapporten fokuserer på de unges udfordringer set fra et beskæftigelsesperspektiv.

Hvem er de udsatte unge?

Undersøgelsen viser, at den udsatte NEET-gruppe udgør ca. 3% af alle 18-24-årige, hvilket svarer til omkring 14.000 unge.

I kortlægningen undersøgte vi, hvilken betydning forskellige risikofaktorer har i løbet af de unges opvækst. Mange af de udsatte unge kan allerede identificeres i folkeskolen, hvor både højt fravær og dårlige testresultater er væsentlige faktorer. Derfor vil en tidlig indsats kunne spille en central rolle i at nedbringe antallet af udsatte unge, der står uden for uddannelse og job.

Hvordan hjælper vi de udsatte unge videre?

I rapporten peges der på følgende faktorer, der kan hjælpe de udsatte unge videre:  

  • En helhedsorienteret indsats over tid, hvor man forsøger at støtte de unge fra grundskolen til at gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Der skal arbejdes indgående med de unges motivation
  • Der skal arbejdes med parallelle indsatser, hvor f.eks. en virksomhedsrettet indsats igangsattes sammen med en social indsats og en helbredsindsats.

Rapporten er finansieret af Beskæftigelsesrådet gennem Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats.

Du kan læse hele rapporten her.