Hjem

Viden og debat om det stærkeste bestyrelseshold 2018-2021 – Årets Offentlige Bestyrelseskonference – åbner for tilmelding

Mød 21 engagerede oplægsholdere 31. oktober i København. De præsenterer deres viden og lægger op til dialog om, hvordan siddende bestyrelse kan bane vejen for en god overgang til næste bestyrelsesperiode og bidrage til, at nye bestyrelsesmedlemmer udpeges efter de kompetencer, som bestyrelsen har brug for.

Pluss i partnerskab med EY og Horten åbner nu for tilmeldingen til Årets Offentlige Bestyrelseskonference. Hent konferenceprogram og se hvordan du tilmelder dig HER. Konferencen afholdes i regi af Dagens DagsordenForum for Offentlige Bestyrelser. Det er sjette år i træk, at op imod 200 bestyrelsesmedlemmer- og formænd sammen med ledere, politikere og andre med interesse for at fremme godt bestyrelsesarbejde i offentlige bestyrelser lytter på, debattere og netværker med hinanden.

Udfordringer i plenum

Konferencen indledes af direktør Mads Grønvall, økonomiforvaltningen, Københavns Kommune med et oplæg om det aktive ejerskab under overskriften Frihed i faste rammer med ejerstrategi.

Herefter paneldebat om Rammer og principper for styring af selvejende institutioner og offentligt ejede selskaber frem mod 2025 med bl.a. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, bestyrelsesformand Lars Goldschmidt, Bornholms Energi & Forsyning samt direktør René van Laer, Knord og med chefredaktør Tom Jensen, Berlingske som ordstyrer.

Formiddagens program afsluttes af bestyrelsesformand i bl.a. Novo A/S og Novo Nordisk Fonden Sten Scheibye med et oplæg om systematisk kompetencesammensætning af en bestyrelse.

Løsninger sektorvist

Om eftermiddagen deler vi os i tre sektoropdelte workshops: Uddannelse; Kultur; Forsyning og infrastruktur. Efter oplæg om aktuelle sektorbaserede analyser af bestyrelseskompetencer lægger 2-4 fremtrædende bestyrelsesformænd fra hver sektor op til dialog om at sikre de rigtige kompetencer i bestyrelsen på baggrund af oplæg om, hvad de gør i deres bestyrelse.

Viljen til at skabe resultater og en øl at summe på, inden vi går hjem

Efter uddeling af prisen Årets Offentlige Bestyrelse går bestyrelsesformand Flemming Besenbacher, Carlsbergfondet på podiet under overskriften Meritokrati på 141 år leverer fortsat forsknings- og forretningsresultater. Han fortæller om at sammensætte en bestyrelse, som kun kan bestå af videnskabsmænd. Vi slutter dagen ved at bruge et kvarters tid på at besvare Perikles’ gamle tese: Hvornår smager en Tuborg bedst”, samtidig med at vi uformelt vender dagens mange input med hinanden.