Hjem

Organisationsudvikling

Mange organisationer har ondt i strukturen, hvilket bremser medarbejdernes handlekraft i forhold til for alvor at bidrage med at realisere den valgte strategi.

Få organisationen til at handle

Der er i reglen langt fra, at en ledelse beslutter en ny strategi, til at organisationen er klar til at eksekvere strategien. Derfor hører organisationsudvikling tæt sammen med strategiudvikling. Det hjælper jo ikke at vedtage en strategi, som organisationen ikke kan bringes i stand til at leve op til.

Sammenhæng i organisationen

Udfordringen med at skabe sammenhæng i strategi og organisation gælder uanset, om man er en virksomhed, hvor væksten er gået så hurtigt, at der ikke har været tid til at arbejde med struktur og processer, eller om man er en mere etableret virksomhed, hvor strukturen er ”sandet til”, og hvor der er brug for et servicetjek for at fjerne de strukturer, som hæmmer medarbejdernes handlekraft og modvirker den ønskede udvikling.

Roller, rammer, ressourcer og råderum

Vi arbejder med at skabe klarhed over roller, rammer, ressourcer og råderum i organisationen, så alle ved, hvordan tingene hænger sammen. Det kan være i form af:

  • Organisationsanalyser
  • Funktions- og jobbeskrivelser
  • Kompetenceafklaringer, MUS-koncepter, etc.
  • Aktiviteter, der binder organisationen bedre sammen, så den bevæger sig adræt til glæde for kunder, medarbejdere og ledere.