Hjem

Pluss-tilgangen

Vores værdier i forening med vores tilgang til at anvende metoder, værktøjer og kompetencer giver den helt særlige Pluss-tilgang. Vi er ret faste i vores grundliggende tilgang, men lader os løbende inspirere til at udøve den bedre.

Pluss-tilgangen

I et tæt forløb med kunden, hvor vi altid tager afsæt i en forståelse af opgavens kontekst, bruger vi vores politiske/administrative/forretningsmæssige tæft, vores forståelse for governance og organisatorisk empati.

Pluss-tilgangen er dermed den balancerede tilgang, hvor vi skræddersyer løsninger til kunden med afsæt i vores metoder, koncepter, erfaringer og kompetencer.

Vigtige nøgleord i Pluss’ tilgangen er:

  • Samskabelse – Vi lægger vægt på og mestrer at orkestrere samskabelsesprocesser, hvor vi med afsæt i en interessentvurdering inddrager de relevante parter i forhold til opgaveløsningen. Vi ved, at de bedste resultater skabes, når de relevante parter har bidraget.
  • Procesdesign – Vi gør en dyd ud af at tilrettelægge processer, der bringer kunden i mål. Vi har kompetencerne til at finde ud af, hvad der skal løses og hvordan. I procesdesign tænker vi både i det fælles element f.eks. en gruppe af interessenter, møder, undervisning, mv og i processer for individet, som ofte er genstand for en forandring.
  • Læring – Vi har blik for at opsamle læring i forløbet. Vore kunder får både den løsning, de har bestilt, og en læring i forløbet. Vores metoder spænder fra udviklingsevalueringer, hvor vi systematisk opsamler erfaringer undervejs i et forløb og derfra ”bygger videre på båden, mens vi sejler”, og til læring i nuet, f.eks. at tage ”time-out” i en dialog for at opsamle læring.
  • Forankring – Vi ved, at forandring kræver mere end en rapport. Vi lægger derfor vægt på at bistå kunden, til vi i fællesskab har sikret, at den bevægelse vi har sat i gang, er grundigt forankret hos kunden. Vi tilstræber at forankringsprocessen bliver løbende integreret i forløbene.
  • Oplyst beslutningsgrundlag – Vi lægger vægt på, at kunden træffer beslutninger på det bedste grundlag. Derfor tilbyder vi at lave grundige analyser – både kvalitative og kvantitative – hvor vi kommer til bunds i en given problemstilling. Efter behov inddrager vi her vores metodemæssigt og vidensmæssigt specialiserede, eksterne samarbejdspartnere.
  • Stærkeste opstilling – Vi stiller med det konsulenthold, der vil give kunden det bedste resultat. Da vi arbejder hele vejen rundt om virksomheder og organisationers udvikling, har vi konsulenter med viden, indsigt og erfaring på alle områder, og da vi altid sætter den stærkeste opstilling, forstår vi at bruge hinanden, hvor vi er bedst.