Hjem

QTI Klasseledelse

Støt de nye lærere, find de pædagogiske indsatser til udfordrende klasser eller få et overblik over udviklingen af alle skolens pædagogiske indsatser.

Dialogredskab til klasseledelse

QTI er et klasseledelsesværktøj til den enkelte lærer på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Værktøjet har vi udviklet sammen med lektor Dorte Ågård, Aalborg Universitet og It-virksomheden 56North på baggrund af ”Pædagogisk ledelse og feedbackdesign” 2016-17.

Vi har samlet viden om QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) samt adgangen til at benytte værktøjet på en særlig QTI hjemmeside, se den HER

Tre oplagte situationer til at bruge QTI

Den enkelte skole vælger selv, hvordan den vil stille QTI til rådighed for sine lærere. Her er tre typiske situationer:

  • Nye lærere: QTI kan bruges til at støtte nyuddannede eller uerfarne lærere ved, at de får feedback på deres klasseledelse, hjælp af deres leder til at reflektere over den, samt inspiration til at udvikle den i den ønskede retning
  • Udfordrende klasser: QTI kan bruges til at tage temperaturen på, hvordan samspillet er mellem lærere og elever i klasser, som ikke fungerer godt. Det kan bruges til at få inspiration til, hvilke pædagogiske indsatser man kan afprøve.   
  • Hele skolen: Man kan også vælge at lade QTI indgå som en tilbagevendende måling på klasseledelsen på skolen som et af flere evalueringsværktøjer. I første omgang for alle lærere for at se det samlede billede; derefter fx hvert år for nyansatte og hvert femte år for erfarne.  

 

Databaseret udvikling af klasseledelse

QTI redskabet er et spørgeskema med 32 spørgsmål om klasseledelse, som besvares af læreren og eleverne i én klasse. Den databaserede belysning af lærerens undervisning, som besvarelserne giver, er afsættet til en udviklingsdialog mellem læreren og vedkommendes pædagogiske leder. 

Certificeret uddannelse sikrer kvalificereret feedback

Det er en forudsætning for at kunne bruge QTI, at mindst to pædagogiske ledere på den enkelte skole har gennemgået et certificeringskursus. Vi udbyder løbende kurser på Sjælland og i Jylland. Certificeringskurset giver de pædagogiske ledere indsigten og praktisk træning i at bruge de QTI værktøjer, som understøtter udviklingen af lærernes undervisningskompetencer. Certificering er samtidig lærernes garanti for en etisk forsvarlig brug af QTI.

30 års international forskning danner grundlaget for QTI

QTI.dk er blevet til i et løbende samarbejde med professor Theo Wubbels, Utrecht Universitet, som har godkendt validiteten af spørgeskemaet og den udviklede feedbackprocedure. Han har desuden sagt ja til at sidde i QTI.dk’s advisory board. 

QTI modellen er udviklet på Utrecht Universitet i Holland af klasseledelsesforskere under ledelse af Theo Wubbels. Her har man gennem 30 år gennemført empirisk forskning og udviklet en teoretisk forståelse af klasseledelse med fokus på, hvad man kan sige om sammenhængen med elevernes motivation og faglige udbytte. 

Udgangspunktet er Styring-kontakt-modellen, som viser klasseledelse som interaktion mellem lærer og elever udspillet på to dimensioner: Styring og Kontakt. Kombinationen af disse to grundlæggende dimensioner udgør et ”landskab” over forskellige facetter, der indgår i læreres interaktion med elever.