Hjem

Reformer i praksis

Ledelsen kan beslutte hvad som helst, men skal det blive til virkelighed, skal medarbejderne tage ejerskab. Uddannelse og medarbejderudvikling tager afsæt i den enkelte medarbejders situation, og den enkelte skal meningsfuldt involveres i, hvordan nye mål succesfuldt kan implementeres i den enkeltes hverdag. Først da kan ny viden give anledning til adfærdsændring

Modstand overvindes kun med politisk vilje og ledelsesopbakning  

Hvis reformer skal blive til forandringer, skal alle i organisationen flytte sig – og vel at mærke gå i samme retning på samme tid. Og det skal ske samtidig med, at alle medarbejdere passer deres daglige arbejde.

Det kræver strategiske beslutninger og en kontinuerlig opbakning om beslutningerne hele vejen igennem fra politikerne til driftslederne, for der vil komme modstand, når en organisation skal forandre sig.

 

Vi tilbyder at:

  • Facilitere og designe processerne i en videreudvikling af samspillet mellem den politiske og den administrative ledelse og styring af arbejdsmarkedsindsatsen
  • Udvikle en dynamisk implementeringsstrategi sammen med ledelsen, hvor retningen er konstant, men hvor dimensioneringen af tiltag på de enkelte områder tilpasses i implementeringsprocessen, så de indbyrdes sammenhænge i forandringsprocessen aldrig tabes
  • Designe, uddanne og træne ledere og medarbejdere ud fra skræddersyede forløb, som bygger ovenpå medarbejdernes hidtidige faglighed og erfaringer – det giver maksimal forandringsparathed og en kort vej fra læring til praksis

Se vores lille folder om 'Spil effektivisere daglig praksis i lange borgersager' HER