Hjem

Rekruttering af ledere

Vi hjælper jer med at finde den bedste leder til jobbet. Vi er solidt forankrede i vores kerneværdier - værdiskabelse, fairness og troværdighed – når vi rekrutterer og samarbejder med kunder og kandidater.

Rekruttering med indsigt

At finde den bedste leder til jobbet kræver indsigt, erfaring og professionelle metoder. Vi hjælper jer med en omhyggelig, effektiv og involverende proces, som sikrer ejerskab til beslutningen.

I Pluss har vi mere end 20 års erfaring med strategi-, organisations- og ledelsesudvikling i offentlige organisationer og private virksomheder. Vi har stor indsigt i, hvilke kompetencer der er afgørende i lederstillinger i jeres sektor eller branche.

Hvad omfatter rekrutteringsprocessen?

Sammen med jer udarbejder vi en skarp job- og personprofil, der beskriver jobbet samt krav og forventninger til den nye leder. Vi udarbejder også en annonceringsplan og gennemfører search, som sikrer, at stillingsopslaget når frem til de relevante personer. Til at vurdere de udvalgte kandidater benytter vi erhvervspsykologiske tests, referencer og virkelighedsnære cases.

Vi følger Dansk Psykologforenings retningslinjer for brug af test i erhvervslivet samt Videncenter for Professionel Personvurderings kvalitetskrav til test, uddannelse, testpolitik, interview og referencer. Konsulenterne er certificeret i de anvendte værktøjer og har solid erfaring med personvurdering. Vi har tilsluttet os ”Kodeks for diversitet i rekruttering”. Det betyder, at vi blandt andet forpligter os til at tilstræbe, at mindst 33% af de kandidater, vi præsenterer for ansættelsesudvalget, er kvinder. Det skal være med til at sikre, at feltet af kandidater bredes ud, og at nye talenter kommer i spil. Vi går naturligvis altid efter de bedste kandidater. Vi har haft en ligelig fordeling af kvinder og mænd i de stillinger, som vi de seneste tre år har rekrutteret til.

Pluss er leverandør på SKI-rammeaftale 17.11, Managementsupport, delaftale 5, der muliggør direkte tildeling af opgaver inden for leder- og medarbejderudvikling, kultur- og adfærdsudvikling samt personalepolitik.

Det siger vores kunder 

Udvalgte kunder

 

 

Skal vi hjælpe jer med at finde jeres nye leder? 

Vælger I Pluss som rådgivere, stiller vi med et stærkt team, der sikrer solid rekrutteringserfaring og stor indsigt i den strategiske kontekst, jeres nye leder skal agere og skabe resultater i.

Kontakt direktør Tonny Johansen eller chefkonsulent Bente Strøier og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jer.