Hjem

Rekruttering af ledere og specialister

Vi hjælper jer med at finde den bedste leder til jobbet. I Pluss har vi mere end 20 års erfaring med organisations- og ledelsesudvikling for offentlige organisationer og private virksomheder. Vi har stor indsigt i, hvilke kompetencer der er afgørende i lederstillinger i netop jeres sektor eller branche.

Rekruttering af ledere og specialister

At skabe det bedste leder- og speicalistmatch til en virksomhed eller organisation kræver indsigt, erfaring og professionelle værktøjer, derfor fokuserer vi vores lederrekruttering til virksomheder og institutioner inden for vores forretningsområder.

Når vi måler leder- eller specialistkandidaterne op imod de konkrete lederopgaver i din virksomhed eller organisation er det på et bagtæppe af indsigt høstet gennem bistand til organisationsforandringer, lederudvikling i branchens og sektorens virksomheder og organisationer på den ene side og den makroøkonomiske indsigt fra udvikling, facilitering og evaluering af de centrale indsatsprogrammer.

Og så har vi selvfølgelig et professionelt rekrutteringssetup, der sikrer fortrolighed og systematik om din rekruttering fra start til slut - læs mere om lederrekruttering her 

Hvad omfatter rekrutteringsprocessen?

Vi bruger vores indsigt i jeres forretning, strategi, organisation, omgivelser og vilkår til at skabe grundlaget for det bedste match.

I vores rekrutteringsproces bruger vi de metoder, der tilsammen skaber grundlaget for det helt rigtige match. Sammen med jer udarbejder vi en skarp job- og personprofil, der afdækker krav og forventninger til den nye medarbejder, målrettet annoncering, der sikrer at stillingen eksponeres for relevante kandidater. Til at vurdere de udvalgte kandidater benytter vi erhvervspsykologiske tests og virkelighedsnære cases – både med og uden forberedelse.

 

Rekrutteringsproces

 

Vi følger Dansk Psykologforenings retningslinjer for brug af test i erhvervslivet samt Videncenter for Professionel Personvurderings kvalitetskrav til test, uddannelse, testpolitik, interview og referencer. Konsulenter, der anvender test til rekruttering, er certificeret i de anvendte værktøjer og har solid erfaring med personvurdering. Vi har tilsluttet os ”Kodeks for diversitet i rekruttering”. Det betyder, at vi forpligter os til at følge otte principper – heriblandt at tilstræbe, at mindst 33% af de kandidater, vi præsenterer for ansættelsesudvalget, er kvinder. Det skal være med til at sikre, at feltet af kandidater bredes ud, og at nye talenter kommer i spil. Vi går naturligvis altid efter de bedste kandidater. I praksis har vi haft en ligelig fordeling af kvinder og mænd i de stillinger, som vi de seneste tre år har rekrutteret til.

Det siger vores kunder 

Skal vi hjælpe jer med at finde det helt rigtige match? 

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at finde jeres næste leder.