Hjem

Rekruttering med sektorfaglig indsigt

Vi bruger vores indsigt i virksomhedens strategi, organisation, omgivelser og vilkår til at skabe den skarpe job- og personprofil. Sammen med en grundig afdækning af kandidaternes motivation, kompetencer og erfaringer skaber vi grundlaget for det bedste match.

Rekruttering med sektorfaglig indsigt

Pluss rekrutterer topledere til virksomheder og organisationer inden for vores forretningsområder:

 • Uddannelsesinstitutioner
 • Forsyningsvirksomheder
 • Arbejdsmarkedsområdet
 • Organisationer og vidensinstitutioner
 • Og så til de mange større og mindre virksomheder, vi allerede samarbejder med.

Her kombinerer vi den professionelle rekrutteringsindsats med solid sektorfaglig indsigt. Denne indsigt er afsættet for at forstå virksomhedens strategi, organisation, omgivelser og vilkår.

Vi garanterer en professionel rekrutteringsproces, der giver et oplyst grundlag for beslutning og en grundig rapportering til kunde og kandidater.

Hent printvenligt faktablad om vores lederrekruttering HER

Indsigtsfuld rekruttering

Vi kender konteksten; derfor kan vi føre en meningsfuld dialog med jer om jeres situation på kort og lang sigt, jeres ambitioner og udfordringer og de opgaver, jeres nye leder skal lykkes med. Dialogen er grundlaget for, at vi kan udarbejde en skarp job- og personprofil med de rigtige prioriteringer.

r den nødvendige rådgivning og bistand gennem hele forløbet. Et grundigt forarbejde, inddragelse af relevante aktører samt tæt samarbejde med ansættelsesudvalget sikrer bredt ejerskab til beslutningen.

 

Elementerne i rekrutteringsprocessen

Vi bistår med:

 1. Indledende møde om opgave og succeskriterier, proces og roller
 2. Dialog med ansættelsesudvalget
 3. Gennemgang af materiale (strategi, organisation, nøgletal, samarbejde mv.)
 4. Interview af relevante interessenter – overblik over virksomhedens situation og udfordringer på kort og længere sigt samt ønsker til job- og personprofil
 5. Udarbejdelse og præsentation af forslag til job- og personprofil. Rådgivning om annoncering og udarbejdelse af medieplan
 6. Layout og annoncering
 7. Fortrolig og sikker håndtering af ansøgninger, spørgsmål og dialog med potentielle ansøgere
 8. Evt. opsøgende kontakt til mulige kandidater
 9. Udvælgelse – oversigt over ansøgere og invitation af udvalgte kandidater
 10. 1. samtale – mødeledelse og særligt designet opgave af relevans for jobbet
 11. Rådgivning om udvælgelse af topkandidater til 2. samtale. Invitation af kandidaterne til det videre forløb
 12. Erhvervspsykologiske test samt feedback til topkandidater
 13. Indhentning af referencer
 14. Kortfattet skriftlig vurdering af topkandidaterne i forhold til jobbet
 15. 2. samtale – mødeledelse og særligt designet opgave af relevans for jobbet; rådgivning om beslutning
 16. Afslag – øvrige ansøgere orienteres mundtligt eller skriftligt
 17. Opfølgning på processen – straks efter med kunden og 3 måneder efter tiltræden med kunden og den nye leder.

Professionalisme, etik og datasikkerhed

Alle ansøgere får hurtig respons og præcis orientering om processen. Samtaler med kandidater afholdes hos Pluss eller på et andet neutralt sted, så vi sikrer, at kandidaterne ikke møder andre ansøgere eller ansatte hos kunden.

Vi anvender erhvervspsykologiske test i rekrutteringsforløbet. Besvarelse af en test ledsages altid af en grundig tilbagemelding og dialog med kandidaten ved en personlig samtale med en certificeret konsulent. Referencer tages kun efter aftale.

Pluss følger Dansk Psykologforenings retningslinjer for brug af test i erhvervslivet samt Videncenter for Professionel Personvurderings kvalitetskrav til test, uddannelse, testpolitik, interview og referencer. Konsulenter, der anvender test til rekruttering i Pluss, er certificeret i de anvendte værktøjer og har solid erfaring med personvurdering.

Vi har den nødvendige sikkerhed omkring fortrolighed, behandling, opbevaring og sletning af persondata i henhold til EU's persondataforordning.