Hjem

Sæt job i spil

Gejsten og energien til at finde nye løsninger opstår hos medarbejdere og ledere, når udviklingen bliver konkret og kommer tæt på hverdagen. Derfor tager vores metoder og forløb udgangspunkt i jeres dagligdag.

Bred og dyb involvering i udviklingen

Vores metodik er involvering på alle niveauer, fordi det er katalysatoren for at skabe mening og ejerskab til udviklingsprocesser for den enkelte. Det er med til at sikre en succesfuld implementering og en varig forankring. Deudover bidrager involvering til, at den enkeltes specialiserede viden kan komme i spil til gavn for helheden.

Nedenfor kan du læse om to af vores praksisnære og involverende metoder:

 • Job på Spil
 • Borgerrejsen

​Samt 10 eksempler på udviklingsforløb i jobcentre hvori disse metoder kan indgå. 

 

 

Job på Spil - træner en mere fælles beskæftigelsesfaglighed på tværs 

Job på Spil er et nyudviklet dialogspil målrettet jobcentre med velkendte elementer fra brætspil som spilleplade, spørgsmålskort, timeglas og pointtavle.

Spillets kerne er forskelligartede dilemmasituationer i borgersager, som medarbejdere og ledere kan relatere til deres dagligdag. Deltagerne bliver inddelt i hold - på tværs af fagligheder og afdelinger- og skal sparre med hinanden om, hvordan de får sat job i spil i den konkrete dilemmasituation. Det hold, der besvarer alle typer af dilemmaer og passerer start først, har vundet!

Se en kort video, der præsenterer spillets metodik HER

 

 

Spillet sætter gang i faglige diskussioner og vurderinger af dilemmasituationer i borgersager. Herved træner medarbejdere og ledere en fælles beskæftigelsesfaglig tilgang. Spillet sætter tillige fokus på det tværgående samarbejde og øger medarbejdernes kendskab til hinanden. Alt sammen indrammet af spillets spændingselementer, der skaber engagement blandt spillerne. Du kan læse mere om spillet HER.

 

Spillets anvendelse

Spillet kan afvikles på en halv dag med en efterfølgende struktueret efterrefleksion blandt deltagerne for, at indsigterne fra spillet bliver til ny fælles viden. Det kan spilles af alle medarbejdere i jobcenteret samtidig eller i en enkelt afdeling. I spiller i hold af 3-4 medarbejdere eller ledere.

Vi håndbygger et forløb eller en temadag for jer ud fra jeres behov og ønsker. Her kan spillet indgå for at skabe faglig udvikling og fordybelse. Det overordnede tema for et forløb eller en temadag kan for eksempel være beskæftigelsesfaglighed eller tværgående samarbejde.

 

Læs historien om 90 jobcentermedarbejdere fra Arbejdsmarked Haderslev og nabokommunerne, der fik beskæftigelsesfaglighed ind under huden gennem Job på Spil, ved at klikke HER.

Borgerrejsen - Styrker samarbejdet i lange borgersager og minimerer passive perioder

Med brikker kortlægger jobcenterets medarbejdere i grupper af 4-6 borgerens rejse gennem et bekæftigelsesforløb over en tidslinje. Den fælles kortlægning af de komplicerede og langvarige borgerrejser  visualiserer udfordringerne og ujævnhederne i egen praksis og tilgang til borgerne.

Dette er springbrættet for udvikling af nye samarbejdsredskaber til et nyt effektivt samarbejde om at gøre borgerens vej tilbage på arbejdsmarkedet kortere og mere sammenhængende.  Læs mere om Borgerrejsens metodik HER.

Borgerrejsen involverede 200 job- og virksomhedskonsulenter og ledere fra Aarhus Kommune i udviklingen af helt nye samarbejdsredskaber til at styrke samarbejdet internt. Læs om hele udviklingsprocessen ved klikke HER.

 

 

 

 

 

Eksempel på kursusforløb med fokus på at styrke samarbejdet

 

På dag 1 kortlægger medarbejderne i fællesskab 3-4 borgerrejser (eksemplificeret på billedet) og identificerer udfordringer i egen nuværende praksis og potentialer for samarbejdet. 

På dag 2 udvikler medarbejderne konkrete forslag til hvordan samarbejdet kan gøre borgerrejsen kortere og mere sammenhængende.

Pluss samler medarbejdernes forslag og udvikler i tæt samspil med ledelsen nye fælles samarbejdsredskaber til at styrke samarbejdet. De nye samarbejdsredskaber kan for eksempel adressere samarbejdet mellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter, samarbejdet med anden aktører, tidlig virksomhedsrettet indsats eller opfølgning på praktikker og andre indsatser.

 

 

Vi faciliterer og kvalificerer udvikling hele vejen rundt i jobcentrene

Vi står på flere års erfaring på arbejdsmarkedsområdet fra mange udviklingsprojekter i små og store jobcentre i hele landet. På baggrund af vores dybdegående kendskab til jobcentrene og medarbejdernes hverdag har vi identificeret 10 tematikker der adresserer behov i jobcentrene indenfor organisationsudvikling, ledelsesudvikling og kompetenceudvikling (se tematikkerne i overskrifter nedenfor).

Vi håndbygger forløb til jeres konkrete behov. Til inspiration har vi givet et kvalificeret bud på rammen for et udviklingsforløb inden for hver af disse10 tematikker. I kan læse kort om forløbene og det mulige udbytte HER.

 • Brug af IT-fagsystemerne - vind tid og overblik
 • Større udbytte af virksomhedskonsulenterne
 • Fra sagsbehandling til jobrådgivning 
 • Viden om arbejdsmarkedet og samarbejdet med virksomhederne
 • Forenklet og sammenhængende effektstyring - et nyt ledelsesredskab
 • Afdelingsledelse og udviklingen af kerneopgaven i daglig drift
 • Fælles om job i fokus - et tættere samarbejde mellem virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere
 • Tidlig virksomhedsrettet indsats
 • Bedre samarbejde i Rehabiliteringsteams
 • Job og sundhed - De udfordrede matchmuligheder