Hjem

Samarbejder og fusioner

Om 10 år vil vi se et væsentligt ændret landskab af forsyningsselskaber i Danmark. Det enkelte selskab må rettidigt finde sin position i det.

Ny organisering kan være en løsning

Reguleringen af forsyningsområdet sammen med et øget effektiviseringspres sætter kursen mod en øget konsolidering i forsyningssektoren.  Løsningen på en række af forsyningsselskabernes udfordringer findes derfor i forskellige former for samarbejde.

Vi ser samarbejde indenfor tre primære områder:

På tværs af kommunegrænser/forsyningsområder
Etablering af administrative samarbejder eller egentlig konsolidering kan være løsningen på behovet for effektivisering.

På tværs af forsyningsarter
Etablering af multiforsyninger kan være en strategi der på samme tid sikrer ejeren bestemmende indflydelse og understøtter synergigevinster.

Indenfor forsyningsområdet
Samarbejder mellem de større kommunalt ejede selskaber og de mindre forbrugerejede selskaber kan både være en strategi til effektivisering, men også til øget kvalitet og forsyningssikkerhed.  

Det er de overvejelser og sonderinger af muligheder for at drive hele eller dele af forsyningsvirksomheden i samarbejde, i partnerskab eller ved fusion, forsyningsselskaberne med mellemrum må overveje.

Vi bidrager med:

  • Analyser til afdækning af økonomiske og organisatoriske potentialer ved forskellige typer af samarbejder
  • Procesledelse og facilitering i udvikling af et solidt beslutningsgrundlag, fra det faktuelle grundlag til og med interessentanalyser og tilhørende processer til at modne et beslutningsgrundlag
  • Facilitering af den efterfølgende proces i organisationen.