Hjem

Samtaler til job

Den gode borgersamtale afklarer, inspirerer og motiverer til et hurtigt jobmatch. Samtaleteknikken skal læres, og grundlaget for samtalen – den opdaterede viden om, hvor jobåbningerne er, og hvor det lokale arbejdsmarked er på vej hen – skal sættes i system

Borgersamtaler til job

Virkeliggørelse af ideerne bag ”Den gode samtale” og de mange reformers mål om en bedre borgerinvolvering i samtaler og vejledningsforløb, kan summeres sammen til, at samtalerne skal handle om job, og samtalen skal styrke borgerens evne til at se realistiske jobpotentialer og aktivt bidrage til at realisere dem.

Vi tilbyder bl.a.

  • Udvikling af metoder til vidensdeling og sikring af progression i forløbene
  • Omstilling til stærkere fokus på kompetenceafklaring, jobfokus og brug af uddannelse
  • Uddannelse og træning i at skabe en stærkere borgerinvolvering
  • Udvikling af praktiske metoder til vidensdeling, som bliver brugt
  • Udvikling af metoder til bedre kompetenceafklaring og mere jobfokus