Hjem

SKI leverandør

Som udvalgt SKI leverandør uafbrudt siden første udbud i 2006 løser vi store udfordrende udviklings-, evaluerings- og HR-opgaver i den offentlige sektor. I 2017 løste vi så mange opgaver, at vi blev kåret til 'Eliteleverandør'

Pluss og konsortieparterne er udvalgt SKI-leverandør på to rammeaftaler for managementkonsulentydelser. På rammeaftale 17.13 er det delaftalerne om ”Strategi- og Organisationsudvikling” samt ”Analyser/Evalueringer”. På rammeaftale 17.11 er det de tre delaftaler om ”HR-ydelser”, ”Strategi og organisationsudvikling” samt ”Analyser og evalueringer”

På rammeaftalen 17.13 sker det med ”miniudbud”. På rammeaftalen 17.11 sker det med ”direkte tildeling”, hvor kunden kan få løst sin opgave ved at anvende en simpel procedure med en nem dokumentgang uden at skulle i miniudbud. Kunden kan altså gå direkte til Pluss og få løst sin opgave og samtidig overholde udbudsreglerne.

De typer opgaver, der løses under de forskellige delaftaler, er:

Delaftale 1 ”Strategi- og organisationsudvikling”

  • Strategianalyse, -udvikling og -implementering
  • Organisationsanalyse og -udvikling
  • UdarbejdeæseGovernance-model

Delaftale 3 ”Analyser/evalueringer”

  • Udarbejdelse af surveys
  • Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse
  • Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter

Delaftale 5 ”HR-ydelser”

  • Leder- og medarbejderudvikling
  • Kultur- og adfærdsudvikling
  • Personalepolitik

Uafbrudt udvalgt SKI-leverandør siden 2006

SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) indgår rammeaftaler på vegne af offentlige myndigheder, institutioner og virksomheder. Aftalerne indgås efter udbud med kvalificerede og konkurrencedygtige virksomheder – typisk for fire-årige perioder. Pluss har uafbrudt været på SKI’s rammeaftale siden SKI i 2006 søsatte den første rammeaftale for managementkonsulentydelser.

SKI-rammeaftaler afløfter det offentliges udbudsforpligtelse

For at give et transparent marked med konkurrence kræver EU, at offentlige opgaver over en vis størrelse skal i udbud. For den enkelte organisation eller institution er en EU-udbudsproces ressourcekrævende, og derfor er SKI et attraktivt alternativ. Ved at bruge rammeaftalerne får det offentlige afløftet sin udbudsforpligtelse.

 

Kåret som Eliteleverandør

I 2017 løste vi så mange opgaver for offentlige kunder, at det har bragt  os op i "top 1 procent" blandt leverandører af konsulentydelser til offentlige kunder. Derfor er vi nu kåret som Eliteleverandør.