Hjem

Strategiudvikling

Fokus på nye forsyninger og vidensbaserede services eller fastholdelse af eksisterende portefølje. Det er et af hovedspørgsmålene, som forsyningsselskaber bør stille sig disse år.

Strategiudvikling- og forretningsudvikling

Vi bistår alle typer forsyningsvirksomheder med strategisk udvikling – lige fra at skabe klarhed over den aktuelle situation og udfordringerne, til at sætte retning for virksomheden og efterfølgende gennemføre de udviklingstiltag i organisationen, som bringer den i den ønskede retning.

Vi kan bl.a. gennemføre:

  • Markedsanalyser
  • Interne organisationsanalyser
  • Kvalitative og kvantitative analyser i hele kundebasen eller i enkelte segmenters behov
  • Handlingsanvisende afrapportering, som peger direkte ind i den fremtidige drift.
  • Organisere og lede processerne til at udvikle visioner og strategier sammen med ledere og medarbejdere