Hjem

Uddannelse

Pluss er centralt placeret i forandringsprocesserne på uddannelsesområdet på sektorniveau, hvor vi for ministerier og organisationer gennemfører strategiske analyser og evalueringer som grundlag for politikudvikling og sektorstrategier, og på institutionsniveau, hvor vi bistår institutionerne med strategiudvikling, fusionsrådgivning, bestyrelses- og ledelsesudvikling, rekruttering og effektivisering.

Udviklingspresset accelerer i uddannelsessektoren

Uddannelsessektoren udvikler sig konstant til arbejdsmarkedets behov for kompetencer. Her midt i 10’erne arbejder alle dele af sektoren med implementering af nye reformer eller med eftervirkninger af reformerne, samtidig med at konjunkturerne kræver, at der skal leveres stadig mere pr. investeret krone i uddannelse.

Det næste årti vil formentlig stille endnu større krav om forandringer i uddannelsessystemet:

  • Arbejdsmarkedet bliver mere og mere globalt, og de unge mennesker skal kompetencemæssigt matche specialiseret arbejdskraft fra udlandet
  • Den generelle urbanisering i samfundet vil afføde krav om sikring af uddannelser over hele landet som middel til at få landet til at hænge sammen
  • Digitaliseringen vil ændre rammerne for undervisningen og læringen i et omfang, som vi endnu kun har set kimen til
  • Der vil være et stadigt større pres for at få de unge igennem uddannelsessystemet så hurtigt som muligt for at øge den produktive klasse til at finansiere den større ældrebyrde
  • Hertil kommer inklusions- og integrationsdagsordenen, som de kommende år vil fylde mere og mere.